V novembri 2019 Slovenskú republiku navštívili zástupcovia a zástupkyne Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI). Počas pracovného stretnutia na pôde parlamentu sa ECRI aktívne zaujímala aj o tému diskriminačných a segregujúcich praktík v našom školstve a o problematiku vysokého vplyvu socio-ekonomického zázemia na vzdelávacie výsledky žiakov. V tejto súvislosti som pre komisiu pripravila súhrn podrobnejších informácií,…

Poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a expertka strany na inkluzívne vzdelávanie Zuzana Zimenová sa dnes, 18. septembra 2019, v parlamente stretla za okrúhlym stolom s odborníkmi, ktorí upozorňujú na krízový stav vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v základných a špeciálnych školách. Pre úspešné začlenenie detí s hendikepom do vzdelávania je navýšenie finančných prostriedkov na asistentov na školách nevyhnutnou, no zďaleka nie postačujúcou podmienkou. V školách akútne chýbajú…

V Bratislave, 17. mája 2018 Slovenské výskumníčky a výskumníci z oblasti aplikovanej jazykovedy doručili poslankyni NR SR Zuzane Zimenovej (nez.) spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú k modernizácii výučby slovenčiny v prípade žiakov s iným materinským jazykom. Vo vyhlásení konštatujú, že pre deti, hovoriace inak ako po slovensky, nie je vytvorená žiadna učebnica slovenčiny, ktorá by im uľahčila v škole prekonať jazykovú bariéru. Vyhlásením…

Vládna novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o ktorej dnes rokuje parlament, je ďalšou ukážkou, že vlády na čele so stranou Smer – SD nie sú ani dobre hospodáriace, ani sociálne cítiace. Vládna koalícia sľubuje na jednej strane širokým masám obrovské sociálne balíčky, na druhej strane nie je ochotná zabezpečiť ľuďom…

Dnes, 21. marca, si pripomíname Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Rasová neznášanlivosť na Slovensku prejavuje najmä voči rómskej časti obyvateľov, a to z dôvodu zovšeobecňovania a vytvárania si predsudkov voči ich správaniu, hodnotám či zvykom. Vyzývame budúceho ministra vnútra, aby ministerstvo nepokračovalo v legislatívnom procese ohľadom návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád. Podľa čl. 12…

Bratislava, 20. apríla 2018. Blíži sa termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. V čase od 30. apríla do 31. mája budú škôlky prijímať od rodičov žiadosti, no zďaleka nie všetky vybavia kladne. Kapacity škôlok stále nestačia pokryť dopyt rodičov. Veľká časť detí sa preto ani v ďalšom školskom roku do škôlky nedostane, a to napriek…

Bratislava, 20. apríla 2018. Deti s iným materinským jazykom ako slovenským sú v našich školách „stratené“. Slovenčine dobre nerozumejú, no pri nástupe do školy dostanú do rúk rovnaké učebnice ako ich po slovensky hovoriaci spolužiaci a kladú sa na ne rovnaké nároky. Tieto deti však často nerozumejú ani pokynom učiteľa na hodine, ani učivu. To je aj dôvod, prečo…

Bratislava, 7. marca 2018. Opozičné strany budú iniciovať zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze na vyslovenie nedôvery vláde. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie predseda OĽaNO Igor Matovič. Rovnako nedôverujú už ani premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). „Robert Fico v priebehu deviatich dní, odkedy sa Slovensko dozvedelo, že sa vraciame späť do 90. rokov, odmieta vyvodiť zodpovednosť,“ povedal…

Teraz je dôležité, aby sa demokratické sily spojili a postupovali spoločne. Vyzývala som k tomu už minulý týždeň vo štvrtok, keď som spoločne s Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Vierou Dubačovou pozývala poslankyne naprieč demokratickým spektrom na pietny akt, na ktorom sme vo vestibule NR SR odhalili Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej pamätník od Fera Guldana.…

Bratislava, 2. marca 2018. Symbolický náhrobník novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martine Kušnírovej odhalili vo vestibule Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave poslankyne Viera Dubačová, Zuzana Zimenová a Lucia Ďuriš Nicholsonová. Pamätník odkryli zavesením kamenného srdca, ktorý symbolizuje zvon, bijúci na poplach. Na záver pietneho aktu zapálili sviečky, ktoré spolu s dvoma…

© Zuzana Zimenová