TREND priniesol stručné a výstižné zhrnutie navrhovaných zmien vo vzdelávaní, ktoré piatok zverejnilo ministerstvo školstva.

Vladimíra Burjana či Zuzanu Zimenovú, ktorí sa doteraz často a pomerne kriticky vyjadrovali k fungovaniu slovenského vzdelávacieho systému, si minister školstva za SNS Peter Plavčan vybral za externých poradcov, ktorí by mu mali pomôcť zvrátiť katastrofálny stav školstva a naplniť program vlády. S ďalšími štyrmi odborníkmi z regionálneho a vysokého školstva majú začať realizovať ministrov sen, ktorým je najväčšia reforma školstva za 25 rokov.

V pondelok 30. novembra 2015 sme prezentovali Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý sme vydali v Novom školstve. Sú v ňom zachytené výsledky našej dvojročnej práce v rámci kampane Chceme vedieť viac, ktorou sa snažíme prehĺbiť diskusiu o potrebných zmenách v školstve.

Ministerstvo školstva zlyháva najmä v tom, že nepomáha dostatočne učiteľom v ich snahe učiť svojich žiakov čoraz lepšie, s lepšími výsledkami. Ako by sa však dalo učiteľom pomôcť?

© Zuzana Zimenová