Škôlky by mali rozhodovať o deťoch transparentnejšie

Bratislava, 20. apríla 2018. Blíži sa termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. V čase od 30. apríla do 31. mája budú škôlky prijímať od rodičov žiadosti, no zďaleka nie všetky vybavia kladne. Kapacity škôlok stále nestačia pokryť dopyt rodičov. Veľká časť detí sa preto ani v ďalšom školskom roku do škôlky nedostane, a to napriek tomu, že ich rodičia majú o vzdelávanie v materskej škole záujem.

Prednostne sa do škôlok prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Až potom môžu byť uspokojené žiadosti rodičov mladších detí.

V lokalitách, kde škôlky praskajú vo švíkoch, to znamená, že čím mladšie dieťa je, tým je menej pravdepodobné, že sa do škôlky dostane. O tom, ktoré deti budú prijaté a ktoré nie, však rozhoduje riaditeľ alebo riaditeľka materskej školy. „Problém je, že vedenie verejnej materskej školy rozhoduje o prijatí detí svojvoľne. Obecné škôlky sa nemusia riadiť pri výbere detí žiadnymi pravidlami. Nemusia pri tom nič zdôvodňovať a ak má rodič podozrenie, že riaditeľka uprednostnila pred jeho štvorročným dieťaťom trojročné dieťa svojej kamarátky, nemá k dispozícii žiadne nástroje ani na kontrolu takéhoto konania, ani na rýchlu nápravu,“ upozorňuje poslankyňa Zuzana Zimenová (nez.).

Rozhodovanie riaditeľov verejných materských škôl je skutočne svojvoľnejšie a ťažšie preskúmateľné ako rozhodovanie riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl. Rozhodnutia súkromných a cirkevných škôlok musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať odôvodnenie a misia byť doručené do rúk zákonného zástupcu dieťaťa. Zároveň musia obsahovať aj poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Nič z toho pre verejné škôlky neplatí.

„Práva rodičov ako účastníkov konania nie sú v prípade verejných škôlok chránené ani zákonnou úpravou v Správnom poriadku, ani žiadnym záväzným rámcom. Znamená to, že voči rozhodnutiu vedenia materskej školy sa rodičia neprijatých detí nemôžu odvolať a často sa ani nedozvedia dôvod zamietnutia ich žiadosti. Takýto stav je nesprávny a treba ho zmeniť,“ konštatuje poslanec Ondrej Dostál (OKS).

„Rodičia predškolákov potrebujú oveľa transparentnejšie pravidlá prijímania detí do materských škôl, objektívnejšie posudzovanie ich žiadostí, ako aj možnosť využiť primerané opravné prostriedky v prípade nespokojnosti s rozhodnutím materskej školy. Nie je v poriadku, že sú nútení obracať sa iba na súd, keď všetci veľmi dobre vieme, ako zdĺhavo na Slovensku súdy konajú,“ dodáva Zuzana Zimenová (nez.).

Preto na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu predkladajú opoziční poslanci NR SR Zuzana Zimenová (nez.), Ondrej Dostál (OKS), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Simona Petrík (SPOLU) a Peter Osuský (SaS) spoločný návrh na novelu zákona, ktorou sa má upraviť rozhodovanie o prijatí dieťaťa do verejnej škôlky tak, aby podliehalo Správnemu poriadku.

„Odbúra sa tým korupcia, rozhodovanie škôlok sa sprehľadní a rodičia budú môcť žiadať o opravu chybných rozhodnutí jednoduchšie a rýchlejšie namiesto dožadovania sa spravodlivosti súdnou cestou,“ dodáva Zuzana Zimenová (nez.).

Čítajte ďalej