Neviete nájsť vhodnú školu pre vaše dieťa?

Ideálna základná škola je tá, ktorá „za rohom“, teda tam, kde má dieťa bydlisko a kamarátov. Takúto odpoveď počúvam od rodičov školopovinných detí veľmi často. Zároveň sa však mnohí z nich posťažujú, že za „dobrou“ školou musia deti voziť aj desiatky kilometrov. 

Na Slovensku totiž nie je jedno, do akej školy deti chodia. Základné školy majú rozdielnu kvalitu a rozdiely medzi nimi sú veľké. Školy sa líšia nielen vybavením a zameraním, či už na jazyky, matematiku alebo šport, ale aj v prístupe pedagógov k deťom a v zabezpečení ich základných vzdelávacích potrieb. 

 „Iné“ deti potrebujú špeciálny prístup 

Nie každá škola na Slovensku vie zabezpečiť kvalitné vzdelávanie skutočne všetkým deťom. Často sa stáva, že v prípade, ak má dieťa diagnostikované špeciálne vzdelávacie potreby, potrebnú pomoc pri učení sa nedostane. Voči deťom a ich rodičom to nie je férové. Povinná školská dochádzka platí aj nich, preto by mal štát garantovať aj im vzdelávanie v potrebnej kvalite. 

Mnohí rodičia sa však ocitajú v neriešiteľnej situácii, ak majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, či poruchami učenia alebo správania. Napriek tomu, že počet týchto detí v školách z roka na rok rastie, školy im nevedia zabezpečiť potrebný individuálny prístup, ani špeciálnu podporu odborníkov.   

Veľa rodičov detí so zdravotným znevýhodnením napokon rezignuje a ostane s dieťaťom doma. Nútené domáce vzdelávanie však nie je riešenie. Rodičov bez potrebných skúseností zbytočne stresuje, deťom nepomôže a rodinám hrozí, že sa prepadnú do ekonomických problémov a sociálnej izolácie. 

Individuálny prístup potrebuje každé dieťa

Povinné vzdelávanie treba prispôsobiť deťom a nie naopak. Profitovať z toho môžu všetky deti, nielen tie so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Posilnenie individuálneho prístupu k deťom a zabezpečenie dostatočného počtu asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a ďalších odborníkov v školách, môže zlepšiť vzdelávacie výsledky všetkých detí. 

Každé dieťa je iné, každé napreduje vlastným tempom a špecifickým spôsobom. Jedno má rado najmä obrázky, iné príde do školy už ako zdatný čitateľ, ďalšie potrebuje učivo viackrát zopakovať, kým mu porozumie. Výučbu v triedach preto treba viac diferencovať. Kľúčom k úspechu je zabezpečiť, aby boli naplnené vzdelávacie potreby každého dieťa. 

Dobrým príkladom sú krajiny ako Fínsko, Anglicko, Nemecko, či susedné Česko. Tam je v školách dieťa a jeho potreby na prvom mieste. Učitelia v školách deťom viac pomáhajú, talentované potiahnu a slabšie doučia. Ich spoločným cieľom je, aby každé dieťa zvládlo potrebné základy, na ktorých môže ďalej stavať. 

Ako poslankyňa som ponúkla v parlamente viacero návrhov v prospech školopovinných detí. Koalícia však celé volebné obdobie opozičné návrhy ignorovala. Je najvyšší čas, aby malo Slovensko vládu, ktorá školám konečne zabezpečí dostatok financií a odbornej podpory a ktorá bude vzdelávacie potreby detí dôsledne napĺňať, nie prehliadať. 

citajte viac na blogu dennika n

Čítajte ďalej