Závery z okrúhleho stola: Vieme, ako riešiť problematické vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením

Poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a expertka strany na inkluzívne vzdelávanie Zuzana Zimenová sa dnes, 18. septembra 2019, v parlamente stretla za okrúhlym stolom s odborníkmi, ktorí upozorňujú na krízový stav vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v základných a špeciálnych školách.

Pre úspešné začlenenie detí s hendikepom do vzdelávania je navýšenie finančných prostriedkov na asistentov na školách nevyhnutnou, no zďaleka nie postačujúcou podmienkou. V školách akútne chýbajú aj osobní asistenti či školské zdravotné sestry, ktoré by podali deťom potrebné lieky. Ministerstvo školstva dlhodobo upozorňujeme na to, že ani v špeciálnych školách, v ktorých sú deti s ťažkým a viacnásobným postihnutím, nie je potrebná pomoc pre žiakov a učiteľov zabezpečená. Koalícia však všetky naše návrhy na riešenie tejto situácie opakovane odmieta. Odmietame to považovať za štandardnú politickú súťaž, považujeme to za neľudské. 

Tlačová konferencia po ukončení okrúhleho stola

Návrhy noviel, ktoré presadzovali zavedenie pozície pomocného vychovávateľa, školskej sestry a osobného asistenta v škole, predkladala Zimenová do parlamentu niekoľkokrát – v marci 2017, v novembri 2017 a v decembri 2019. Koalícia tieto návrhy dvakrát potopila a tretí krát o nich ani nedovolila rokovať.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6285

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/poslankyna-zuzana-zimenova-opat-skusa-zaviest-do-skol-sestry/

Čítajte ďalej