Otvorme školy osobným asistentom

Na Slovensku platí povinná školská dochádzka aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Znamená to, že školy by mali byť pripravené vzdelávať aj tieto deti a ponúkať im potrebnú pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.

Ako pomáha asistent učiteľa

Väčšina žiakov so zdravotným znevýhodnením sa dnes učí v špeciálnych školách, no trendom je integrovať ich čoraz častejšie aj do bežných materských a základných škôl. Učiteľom v oboch typoch škôl pomáhajú pri výučbe asistenti učiteľa s pedagogickou kvalifikáciou.

Asistenti učiteľa sú potrební nielen na vyučovaní, ale aj pri plánovaní výučby a pri príprave vyučovacích hodín. Ich úlohou je pomáhať učiteľom diferencovať výučbu tak, aby dokázali do nej   plnohodnotne zapojiť všetkých žiakov, vrátane žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí napredujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. 

Asistent učiteľa je teda pomocou najmä pre pedagóga. Jeho úlohou je upravovať podmienky vzdelávania tak, aby mohli všetci žiaci vo vzdelávaní optimálne napredovať. Pri takejto náplni práce nie je možné predpokladať, že asistent učiteľa bude žiakom s hendikepom celý deň po ruke.

Nie je asistent ako asistent

Mnohé deti so zdravotným znevýhodnením však potrebujú počas dňa okrem asistencie pri učení sa, aj inú pomoc. Nezvládnu sa samé pohybovať po škole, ísť na toaletu, najesť sa, bez pomoci nedokážu komunikovať s kamarátmi.

V bežnom živote im s týmito činnosťami pomáha osobný asistent. Nie však v škole. Do škôl majú osobní asistenti vstup zakázaný.

Zákaz vstupu osobným asistentom

Osobných asistentov na Slovensku v základných školách nenájdeme. Vstup do škôl nemajú povolený, a to ani do špeciálnych škôl, kde by sme predpokladali, že je osobná asistencia samozrejmosťou!

Žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí si riadne plnia povinnú školskú dochádzku, štát síce sociálnu službu v podobe osobnej asistencie ponúka a prepláca, ale nie v čase, kedy sú v škole. Osobní asistenti ich môžu do školy doviesť a po skončení vyučovania ich môžu odviesť domov. V škole s nimi ostať nemôžu.

Nezmyselný zákaz treba urýchlene zrušiť

V školách tak prakticky nemá kto pomôcť deťom so sebaobslužnými úkonmi. Nezmyselnosť takéhoto zákazu je očividná najmä v špeciálnych školách, v ktorých pomoc pri bežných úkonoch potrebuje možno každý druhý žiak.

Chýbajúcu osobnú asistenciu dnes suplujú ochotní učitelia alebo asistenti učiteľa, robia to však nad rámec svojho kvalifikačného zaradenia a na úkor plnenia iných povinností.

Túto nenormálnu situáciu treba urýchlene riešiť. Stačí na to jedna veta v tom správnom zákone. V parlamente som zrušenie nezmyselného zákazu navrhovala viackrát, koalícia SMER-SD – SNS – Most-Híd však opozičné návrhy ignorovala. Je najvyšší čas zvoliť si vládu, ktorá bude vnímavá k základným potrebám školopovinných detí a dokáže ich naplniť. 

citajte viac na blogu dennika n

Čítajte ďalej