Mapa sociálnych inovátorov na Slovensku

Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka zmapovala, kto mení v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívneho občianstva Slovensko k lepšiemu. Zverejnila taktiež mapu sociálnych inovátorov a je pre mňa cťou, že sa na nej v dobrej spoločnosti mnohých ďalších objavilo aj moje meno.

Zuzana Zimenová: Nepotrebujeme ďalšiu reformu

„Najviac nám horia základné a stredné školy. Na prvom stupni by sme mali deti potiahnuť čo najviac, prestať ich selektovať na dobré, lepšie, horšie, ale snažiť sa pomôcť každému z nich čo najviac. Potom sa dostanú na druhý stupeň a strednú školu oveľa lepšie pripravené. Cez základnú školu musíme prehnať čo najviac energie, aby sme dali budúcej generácii čo najlepší základ,“ hovorí Zuzana Zimenová v rozhovore pre Dobrú školu.