Škola by mala dokázať potiahnuť každé jedno dieťa v triede. Kedy sa tak začne diať?

Dnešný vzdelávací systém na Slovensku nie je schopný umožniť v školách rozvíjať také prostredie, v ktorom by bolo možné venovať sa deťom špecificky podľa ich potrieb a „potiahnuť“ ich k dobrým výsledkom. Namiesto individuálneho prístupu v našich školách hrá stále prím známkovanie, testovanie a neustále pomeriavanie, nakoľko sa výkon žiakov približuje k daným „papierovým“ štandardom. Zbytočne tak trpia deti, ich rodičia ale i učitelia.

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ text_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“] Vzdelávanie je dnes oveľa dynamickejšia oblasť, ako pred 25 rokmi. Už ho nemožno jednoducho ohraničiť budovami škôl či obdobím detstva a dospievania. V modernej spoločnosti sa má prelínať prakticky všetkými fázami života ľudí, bez ohľadu na vek a situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vzdelávanie má byť pre ľudí potrebným zdrojom…

STAROSTLIVOSŤ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V RANOM DETSTVE

STAROSTLIVOSŤ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V RANOM DETSTVE

Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový. Kvalitné služby v oblasti zdravia, starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v útlom veku majú byť v prvom rade zamerané na potreby tých najmenších. Zároveň majú pomáhať aj ich matkám a otcom dosiahnuť potrebnú rovnováhu medzi pracovnými a rodičovskými povinnosťami.
Fungujúci, na individuálne potreby detí a ich rodín orientovaný systém ranej starostlivosti a vzdelávania má byť taktiež zárukou dostupnosti špecializovanej pomoci a podpory v prípade rôznych problémov a krízových situácií v rodinách.
Deti, ktorým sa v útlom veku rodičia dostatočne venujú a spolupracujú pri tom s kvalifikovanými pedagógmi a ďalšími špecialistami, majú vo veku povinného vzdelávania tie najlepšie šance osvojiť si v plnom rozsahu základné vedomosti, zručnosti, návyky, hodnoty a postoje, nevyhnutné pre úspešný život v dospelosti. Z tohto pohľadu sú rozvinuté a ľahko dostupné služby ranej starostlivosti, výchovy a vzdelávania nevyhnutným doplnením rodinného zázemia a zároveň všade tam, kde je to potrebné, aj záchrannou sieťou na zmenšenie rizika zanedbania optimálneho vývinu detí v jeho kľúčových fázach.