MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ text_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

Vzdelávanie je dnes oveľa dynamickejšia oblasť, ako pred 25 rokmi. Už ho nemožno jednoducho ohraničiť budovami škôl či obdobím detstva a dospievania. V modernej spoločnosti sa má prelínať prakticky všetkými fázami života ľudí, bez ohľadu na vek a situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vzdelávanie má byť pre ľudí potrebným zdrojom poznania, hnacím motorom osobného rozvoja, významným predpokladom úspešného pracovného života, ale aj schopnosti porozumieť ostatným a spoločne s nimi utvárať budúcnosť krajiny. 

[button type=“big“ color=“red“]Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní, nereaguje dostatočne na potreby ľudí, ktorí do vzdelávania vstupujú a nepodporuje flexibilnú ponuku vzdelávacích príležitostí.[/button]

Na Slovensku sa k vzdelávaniu nepristupuje komplexne, s pohľadom upretým do budúcna. Obvykle sa naň nazerá len ako na štruktúru školských budov, jedální, telocviční a rezortných organizácií, ktoré je potrebné nejako riadiť, financovať a kontrolovať v horizonte jedného fiškálneho roka, nanajvýš jedného volebného obdobia.

Vzdelávanie sa nepovažuje za živý proces učenia, kvalitu ktorého určuje miera naplnenia očakávaní a nárokov ľudí, ktorí sú v procese vzdelávania kľúčoví. Zužuje sa na systém vzdelávacích inštitúcií, ktorých hlavnou úlohou je spĺňať formálne pravidlá a produkovať na trh práce absolventov s potrebnými vysvedčeniami, diplomami a certifikátmi.

Slovensko málo reaguje na významné zmeny v oblasti vzdelávania, ktoré sú uplatňované vo svete. Súčasná vzdelávacia politika neberie do úvahy najnovšie zistenia v oblasti pedagogiky, psychológie, neurológie a ďalších vied, ktoré odhaľujú, ako funguje ľudský mozog a ako možno tieto zistenia využiť v procese učenia. Neberie do úvahy ani spoločenské trendy a výzvy, pred ktoré tieto nastupujúce zmeny spoločnosť stavajú.

Súčasná vzdelávacia politika nemotivuje ľudí k skutočnému celoživotnému učeniu sa. Nepodporuje ich v snahe neustále zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti rôznymi formami a spôsobmi, ani pre nich nevytvára dostatočne pestrú ponuku rozmanitých vzdelávacích príležitostí.

V dôsledku takéhoto prístupu súčasná podoba vzdelávania na Slovensku zaostáva nielen za okolitými krajinami, ale najmä za skutočnými potrebami modernej spoločnosti. 

[button type=“big“ color=“blue“]Riešením je[/button]
 • významne zvýšiť objem finančných prostriedkov smerovaných do vzdelávania,
 • identifikovať problémy v širšom spoločenskom kontexte, berúc do úvahy trendy spoločenského vývoja v rôznych oblastiach, nie iba v oblasti školského systému,
 • ponúkať také riešenia, ktoré reagujú nielen na aktuálne problémy, ale umožnia rozvíjať vzdelávanie v dlhodobej perspektíve 15-20 rokov,
 • nekopírovať cudzie modely, ale návrhy na zmeny posudzovať na pozadí zahraničných skúseností, aby sa neprepásla možnosť vyhnúť sa zbytočnému opakovaniu chýb, z ktorých sa v iných krajinách už poučili,
 • do diskusie o potrebných zmenách vťahovať odbornú aj širokú verejnosť, najmä rodičov a mladých ľudí,
 • usilovať o konsenzus na prioritách naprieč politickým spektrom,
 • lepšie reagovať na potreby detí a mladých ľudí – sú vo vzdelávacom systéme tí najdôležitejší, sú zdôvodnením samotnej existencie škôl a dávajú zmysel práci učiteľov,
 • opustiť prekonanú predstavu, že „vzdelávať sa“ znamená „chodiť so školy“ – za základný prvok moderného vzdelávacieho systému považovať nie školské budovy, ale vzdelávacie programy a dynamický proces učenia sa,
 • zrušiť zbytočné obmedzenia, ktoré dnes deťom, žiakom, študentom a aktívnym dospelým ľuďom komplikujú vstup do vzdelávania, postup na vyššie vzdelávacie stupne a kariérny rozvoj,
 • otvoriť vzdelávacie cesty tak, aby žiadna z nich nebola vopred uzavretá či už pre jednotlivcov alebo pre celé skupiny ľudí,
 • prepojiť formálne vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách s neformálnym a informálnym učením sa tak, aby sa ich efekty navzájom dopĺňali,
 • podporovať pestrosť vzdelávacej ponuky pre deti, tínedžerov i dospelých, prehlbovať flexibilitu vzdelávacích služieb a vytvárať funkčné nástroje na garantovanie ich kvality,
 • dať krídla inovatívnosti a kreativite, ktoré vo vzdelávaní nevznikajú príkazom od ministerského stola, ale len systematickou podporou toho najlepšieho, čo iniciatívni ľudia presadzujú do praxe,
 • budovať moderný vzdelávací systém na silných stránkach súčasného školského systému a inšpirovať sa prácou skúsených pedagógov a ďalších odborníkov, oddaných svojmu povolaniu,
 • uznať a podporiť aj tie iniciatívy, ktoré pôsobia v neformálnom prostredí neziskových organizácií a ktoré dnes často suplujú nielen kreativitu ale aj odbornosť tam, kde ich formálny školský systém nedokáže dostatočne rozvinúť.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fullwidth=“off“ specialty=“off“][et_pb_row][et_pb_column type=“1_2″][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“STAROSTLIVOSŤ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V RANOM DETSTVE “ title=“STAROSTLIVOSŤ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V RANOM DETSTVE “ url=“http://zimenova.sk/starostlivost-vychova-a-vzdelavanie-v-ranom-detstve/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/2-starostlivost-a-vychova-v-rannom-detstve.jpg“ alt=“STAROSTLIVOSŤ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V RANOM DETSTVE “ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%3%%“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Čítajte ďalej