Mapa sociálnych inovátorov na Slovensku

Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka zmapovala, kto mení v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívneho občianstva Slovensko k lepšiemu. Zverejnila taktiež mapu sociálnych inovátorov, na ktorej je 945 mien ľudí, ktorí svojou prácou prispievajú k pozitívnym zmenám v našej krajine.

Je pre mňa cťou, že sa na mape objavilo aj moje meno, v dobrej spoločnosti ďalších priateľov, s ktorými sa spoločne usilujeme zmeniť náš vzdelávací systém tak, aby v ňom boli tí najdôležitejší ľudia – deti, učitelia a rodičia – oveľa viac spokojní.

Kto sú sociálni inovátori, prečo je dôležité ich vyhľadávať a prepájať, vysvetľuje video organizácie Ashoka:

Zverejnená mapa sociálnych inovátorov Slovenska predstavuje veľmi pestrú zmes ľudí, ktorých spája to, že sú vnímaní ako nositelia pozitívnych inšpirácií. Na mape sa ocitli osobnosti z občianskeho sektora, politici, biznismeni, lekári, učitelia, novinári, kňazi, úradníci, ale aj niektorí starostovia a prezident.

Mapovanie prebiehalo metódou snehovej gule. V nadácii si najprv vytipovali prvých 20 ľudí vo vybraných oblastiach, ktorí prinášajú jedinečné prístupy pre riešenie spoločenských problémov a tí odporučili ďalších, ktorých vnímajú ako sociálnych inovátorov. Tak sa guľa postupne nabaľovala. Čím častejšie bol daný človek nominovaný, tým je väčšia veľkosť jeho štvorca na mape. Čím je zobrazený viac centrálne, o to viac prierezové pôsobenie má daný človek alebo inštitúcia.

Mapa však nie je rebríčkom úspešnosti či kvality ľudí a nie sú na nej všetci, ktorí sa na Slovensku snažia o pozitívne zmeny. Na Slovensku je takýchto ľudí oveľa viac. Dôležité je preto navzájom o sebe vedieť, spoznávať ďalších a hľadať spoločné prieniky v rozmanitých aktivitách, aby sa ich pozitívne dopady na našu spoločnosť posilnili.

Čítajte ďalej