II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

V sobotu 28. novembra 2015 sa uskutočnil II. okrúhly stôl o budúcnosti vzdelávania, ktorý zvolal minister školstva Juraj Draxler.  Podujatie bolo pokračovaním I. okrúhleho stola, ktorý sa konal na jar, 28. marca 2015.

Diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili zástupcovia profesijných organizácií z oblasti školstva, školských odborov, zriaďovateľov škôl a občianskych združení, ako aj rektori a dekani vysokých škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied. Odborné diskusie boli venované témam regionálneho školstva, vysokého školstva, vedy a výskumu.

prezentáciami vystúpili aj zahraniční experti. Konzultant britskej organizácie Inclusion Expert Daniel Sobel hovoril o praktických skúsenostiach práce školských psychológov, terapeutov a asistentov v anglických školách. Ondřej Šteffl, riaditeľ českej spoločnosti Scio, ktorá sa zaoberá hodnotením výsledkov vzdelávania, sa zamýšľal nad potrebnými zmenami vo vzdelávaní, aby lepšie reagovalo na  výzvy 21. storočia.

Okrúhleho stola sa nezúčastnili pozvaní zástupcovia Slovenskej komory učiteľov (SKU). Dôvody neúčasti vysvetlila SKU v nasledovnom stanovisku:

Slovenská komora učiteľov si kladie otázku, prečo od prvého okrúhleho stola ubehlo až osem mesiacov. Pýtame sa, aký je prínos tohto stretnutia, keď sa jeho prípadné závery s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí uskutočniť počas mandátu ministra školstva v tomto volebnom období.

Zároveň nevidíme veľký zmysel v takomto formáte stretnutia, na ktorom sa má za veľmi krátky čas prerokovať široký okruh závažných otázok, a ktoré si navyše dáva ambiciózny cieľ ponúknuť konkrétne riešenia kľúčových problémov v školstve.

Uprednostnili by sme systematické a pravidelné stretávanie sa odborníkov a profesijných organizácií v pracovných skupinách, kde by bol vytvorený dostatočný priestor na dôkladné prediskutovanie jednotlivých problémov a vypracovanie kvalifikovaných riešení.“

Obavy SKU sa na okrúhlom stole z veľkej časti naplnili. Hoci diskusia bola otvorená a podnetná, zhodu na potrebných zmenách v školstve experti s ministrom nenašli.

 

Hľadaniu zhody na spoločných prioritách je totiž skutočne potrebné venovať oveľa viac času a priestoru, na to dva okrúhle stoly nestačia. A najmä – do diskusií je potrebné vtiahnuť oveľa širší okruh ľudí.

Ak skutočne chceme zlepšiť vzdelávanie na Slovensku, sústrediť sa musíme najmä na hľadanie nových spôsobov, ako zlepšiť výučbu v triedach, posilniť individuálny prístup k deťom a podporiť učiteľov v ich náročnej práci.

Na to je potrebné nielen poznať tvrdé dáta súčasných štatistík, ale brať do úvahy aj trendy vývoja spoločnosti ako celku a výzvy, ktoré pred nás tieto trendy stavajú. Takýto komplexný pohľad na vzdelávanie okrúhly stôl neponúkol.

Čítajte ďalej