Zrušenie elokovaného pracoviska v Sečovciach má byť len prvým krokom. Prípad je nutné prešetriť, hovorí Zimenová

V Bratislave, 30. novembra 2017 Ministerstvo školstva rozhodlo o zrušení elokovaného pracoviska v Sečovciach, ktoré patrí pod Spojenú školu v Dobšinej. Vyradí ho zo siete škôl a školských zariadení k 31. januáru 2018. V reakcii na otázku poslankyne Zuzany Zimenovej to dnes potvrdila ministerka školstva Martina Lubyová prostredníctvom ministra obrany Petra Gajdoša, ktorý ju na hodine otázok v parlamente zastupoval. Zimenová považuje zrušenie školy, ktorá nezabezpečovala svojim žiakom kvalitnú výučbu, za nevyhnuté, avšak len za prvý z potrebných krokov. Žiada, aby rezort prešetril aj nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi, ktoré škola investovala do astronomicky vysokého nájmu v ročnej sume takmer 900 000 eur.


Po špeciálnej základnej škole v Rokycanoch vyradí ministerstvo školstva zo siete ďalšiu školu, v ktorej
sa preukázal problém s účelovou diagnostikou rómskych žiakov. Ide o školu v Sečovciach, v okrese
Trebišov, ktorá je elokovaným pracoviskom Spojenej školy v Dobšinej. Rozhodnutie o vyradení
nadobudne platnosť v januári 2018. Rezort chce zrušiť aj Súkromné centrum špeciálnopedagogického
poradenstva, ktoré podľa školskej inšpekcie nesprávne diagnostikovalo žiakov tohto
elokovaného pracoviska.

Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová (nez.) upozornila v polovici novembra nielen na
nekvalitnú výučbu na tomto elokovanom pracovisku ale aj na nehospodárne nakladanie s verejnými
financiami, určenými na vzdelávanie. Škola totiž platí ročne takmer 900 000 eur súkromnej osobe za
prenájom priestorov, v ktorých elokované pracovisko prevádzkuje. Zimenová preto žiada
o prešetrenie tejto nehorázne vysokej sumy, vynakladanej namiesto na vzdelávanie na prevádzku.
„V súvislosti so všetkými závažnými pochybeniami elokovaného pracoviska a Súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva som podala podnet na prešetrenie uvedených skutočností na
ministerstvo školstva, Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy a na Najvyšší kontrolný
úrad,“ hovorí Zimenová. „Chcem veriť, že príslušné orgány kauzu riadne prešetria a neuspokoja sa
s tým, že sa škola zruší. Nájomná zmluva na astronomickú sumu bola podpísaná na 15 rokov a je
dôležité odkryť, kto sa na tomto nehoráznom biznise na rómskych žiakoch obohacoval.“

K tomu, ako ministerstvo školstva podnet poslankyne vyhodnotí, sa minister Gajdoš v pléne vyjadriť
nevedel. Zimenovej prisľúbil, že ministerke Lubyovej otázku poslankyne pretlmočí.

Čítajte ďalej