Stop fašizmu!

Ak by som sa bola stala poslankyňou Národnej rady SR, dala by som svojím konaním v parlamente okamžite jasne najavo odmietavý postoj voči fašistickej strane Kotleba – ĽSNS tak, ako to robí poslanec Ondrej Dostál. Keďže som sa poslankyňou napokon nestala, ponúkam spoločne s ďalšími desiatkami osobností občianskeho života poslancom NR SR stratégiu konkrétnych krokov, ako brániť demokraciu na pôde zákonodarného orgánu a eliminovať možný vplyv extrémistov na spoločnosť.

Výzva STOP FAŠIZMU sa obracia na poslancov demokratických strán, aby sa zaviazali k jednotnému postupu  proti politickému extrémizmu a k prísľubu nespolupracovať s fašistami za žiadnych okolností.

Dôsledné uplatnenie navrhovaného postupu môže byť zároveň odkazom pre občanov, že volenie strán, ktoré priamo či nepriamo sympatizujú s fašistickým režimom a ktoré v skutočnosti využívajú demokratické nástroje na účely znefunkčnenia demokracie, nemá význam. Ak ich návrhy, nech by sa naoko vydávali za akokoľvek prospešné, nebudú na pôde NR SR diskutované ani vypočuté, nebude mať pre občanov zmysel voliť ich.

Pod výzvu STOP FAŠIZMU môže pridať svoj podpis každý, kto odmieta extrémistické ideológie spochybňujúce základné princípy Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu a komu záleží na zastavení nástupu extrémistických strán skôr, než ich pôsobením nastanú fatálne škody pre našu spoločnosť.

Čítajte ďalej