Podporme rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú od nás veľa podpory a porozumenia. Často sa však vo svojom okolí stretávajú s diskrimináciou, predsudkami a necitlivým prístupom. Narážajú na nedostatok informácií o možnej pomoci, byrokraciu a život im komplikuje aj nedostatočná koordinácia služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva. Preto sa rozhodli spojiť sily a založili Platformu rodičov detí s ŤZP, cez ktorú chcú iniciovať potrebné zmeny.

„Chceme dosiahnuť, aby kompetentní venovali pozornosť nastoleným potrebám rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím a prispeli k hľadaniu riešení,“ uvádzajú v dokumente, v ktorom komplexne zhrnuli svoju situáciu a ponúkli aj konkrétne návrhy na jej zlepšenie.

Podporme tieto ich návrhy svojim podpisom a zasaďme sa aj o ich realizáciu! Osudy niektorých rodín, ktoré platformu vytvorili, osobne poznám. Našu pomocnú ruku veľmi potrebujú.

ranastarosltivost-podpora

Čítajte ďalej