Návrhy na zmeny vo vzdelávaní ponúkajú aj alternatívy

TREND priniesol stručné a výstižné zhrnutie navrhovaných zmien vo vzdelávaní, ktoré piatok zverejnilo ministerstvo školstva. V článku sú vytiahnuté všetky navrhované ciele, ktoré v prípade, že by sa ich podarilo skutočne naplniť, môžu znamenať zásadné zlepšenie vzdelávanie na Slovensku.

Tieto ciele sú v dokumente zverejnenom na webe ministerstva školstva podrobnejšie predstavené a v niektorých prípadoch ponúkajú aj návrhy alternatívnych riešení. Napríklad v prípade návrhu zavedenia prípravného ročníka 5-ročných detí sa ponúka na zváženie aj možnosť zaviesť ho v základných školách a nie v materských škôlkach. V prospech absolvovania prípravného ročníka v prostredí základných škôl hovorí ich relatívna stabilita a vyvážená dostupnosť, na rozdiel  od nedostatočných kapacít materských škôl. Keďže populačná krivka detí v predškolskom veku začína postupne klesať, bolo by racionálnejšie investovať energiu a financie do rozšírenia povinného vzdelávania v už existujúcich základných školách. V obciach, kde nie sú zriadené škôlky, či v mestách, kde je škôlok akútny nedostatok, by tento návrh privítali. Zároveň by sa v škôlkach, ktoré už existujú, uvoľnilo viac miesta pre mladšie deti, na ktoré im dnes nezvyšuje kapacita. V prípade záujmu rodičov by tak mohli škôlky prijať aj viac detí od 2 rokov.

[x_button shape=“square“ size=“large“ float=“none“ block=“true“ href=“http://www.etrend.sk/ekonomika/minister-plavcan-predstavil-reformu-desatrocia.html“ title=“blog“ target=“blank“ info=“none“ info_place=“top“ info_trigger=“hover“]ČÍTAŤ VIAC // TREND.sk[/x_button]

 

Čítajte ďalej