Koalícia opäť hodila rodičov cez palubu

Verejným materským školám chýbajú kapacity. Rodičov preto aj tento rok čaká ponižujúce prosenie, aby im vzali dieťa do škôlky. Pomôcť by im mohlo viac transparentnosti v pravidlách prijímania detí.

Dnes rozhoduje riaditeľ či riaditeľka verejnej materskej školy o prijatí detí svojvoľne. Je na vedení materskej školy, ktoré deti príjme a ktorým rodičom oznámi, že majú smolu, lebo ich deti sa do škôlky nedostali. Nemusí pri tom nič zdôvodňovať a ak má rodič dojem, alebo aj rovno overenú informáciu o tom, že škôlka uprednostnila nejaké iné dieťa neoprávnene, môže sa ísť sťažovať iba na lampáreň. Alebo na súd, čo je pri liknavosti našich súdov ešte absurdnejšia predstava.

Ak vo verejnej sfére dopyt prevyšuje ponuku, bujnie korupcia

Rodičia nemajú žiadnu možnosť nechať formálne preveriť, či ich štvorročného syna nepreskočila trojročná dcérka riaditeľkinej kamarátky alebo či ich päťročný predškolák nebol odmietnutý len preto, že má zdravotné znevýhodnenie a učiteľky sa obávajú, že by s ním mali príliš veľa roboty, lebo škôlka nemá asistenta.

To, že sa pri prijímaní neraz uprednostnia deti, ktorých rodičia dajú škôlke či priamo pani riaditeľke do vrecka „štedrý dar“, je všeobecne známe. Väčšina rodičov však na to nemá, ani to robiť nechce. Najmä pre nich je táto pasca svojvôle škôlok obzvlášť frustrujúca a sklamanie zo systému verejných služieb obrovské.

Každý rok vyše 10 000 zamietnutých žiadostí

Počet rodín, ktoré musia riešiť čo s dieťaťom, ktoré im nevezmú do škôlky, je pritom každoročne enormný. Stačí letmý pohľad na čísla v tabuľke.

Vývoj počtu evidovaných nevybavených žiadostí do materských škôl v SR

 Zdroj: CVTI SR

Aké sú možnosti rodičov?

Takmer žiadne. Trefne ich zhrnula v diskusii jednej rodičovskej skupiny mamina, ktorá sa márne snažila umiestniť svoju dcérku v škôlke:

„No, ja už mám nachystaných zopár scenárov:
1. z platu 500 eur zaplatím 400 súkromnej škôlke a pôjdem na sociálku žiadať všetky možné príspevky, keďže 100 eur je pod životným minimom,
2. pôjdem na úrad práce hľadať také zamestnanie, kam si budem môcť vziať dieťa a budem s malou chodiť na pohovory,
3. sadnem si na námestie, malú oblečiem do nejakého zábavného oblečka, naučím ju voľajaké tančeky a dám klobúk pred seba,
4. dám ju strážiť mojej 80-ročnej babičke a budem dúfať, že to obe prežijú,
5. vezmem si úver na 200 eur a budem skúšať mieru korupcie riaditeliek materských škôl,
6. asi najreálnejšia možnosť je odísť preč zo Slovenska…viem, že to v zahraničí tiež nie je ľahké, ale aspoň sa tam dá život utiahnuť z jedného platu a nezomrieť pri tom od hladu.“

Čo robí pre rodičov a ich deti vláda

Vláda Roberta Fica buduje nové kapacity materských škôl slimačím tempom a umožňuje pritom „svojim ľuďom“ rozkrádať aj to málo, čo na škôlky vyčlení.

Koalícia popri tom hádže pravidelne do koša návrhy na vytvorenie možnosti zriaďovať nízkoprahové detské skupiny, ktoré by mohli fungovať vo firemnom, komunitnom aj domácom prostredí a postarať sa o deti za minimálne náklady. Tento návrh sme už viackrát predložili do parlamentu spoločne so Simonou Petrík, ani raz nám cez koaličných poslancov neprešiel.

Svojvôľu škôlok treba obmedziť a práva rodičov posilniť

Viac škôlok v mestách a obciach sa vyčarovať zo dňa na deň nedá, doplnkové riešenia koalícia blokuje.  Neostáva nič iné, len sa snažiť aspoň zlepšiť postavenie rodičov v tomto ponižujúcom prosíkaní.

Preto som v parlamente podala spoločne s Ondrejom Dostálom, Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Simonou Petrík návrh, aby sa sprísnili pravidlá prijímania detí do verejných materských škôl a aby tak rodičia získali väčšiu istotu, že škôlky budú o ich deťoch rozhodovať transparentne a objektívne.

Navrhli sme, aby bolo rozhodovanie o prijímaní detí do verejných materských škôl zaradené pod režim Správneho poriadku, podobne, ako v rámci tohto režimu rozhodujú o závažných veciach riaditelia základných a stredných škôl.

Tým by rodičia získali právo požiadať v prípade nejasností ohľadom prijímania detí do škôlky o prešetrenie tohto postupu a v prípade, že by sa ukázalo, že škôlka nerozhodla objektívne, právo domáhať sa spravodlivosti jednoduchšou ako súdnou cestou.

Počkajte si na komplexné riešenie?!

Túto našu snahu zaviesť do rozhodovania riaditeľov a riaditeliek materských škôl viac transparentnosti a potlačiť korupčné správanie koalícia v parlamente nepodporila. Jedným z dôvodov bolo, že by sa tým na škôlky uvalilo viac byrokracie. To, že rodičia sú vydaní rozhodovaniu riaditeľov škôlok napospas, ich nezaujímalo.

Ústami poslankyne Evy Smolíkovej (SNS) v parlamentnej rozprave koalícia rodičom odkázala:

„Áno, rozhodovacia činnosť riaditeľov alebo riaditeliek materských škôl v dnešnom stave neprebieha v režime správneho konania, čiže nejde o výkon štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení. Najdôležitejšími dôvodmi odmietnutia prijatia detí do materských škôl zriadených obcami však určite je, a to všetci veľmi dobre vieme, nedostatočná kapacita v materských školách, čo sa ale správnym konaním nevyrieši. Rodič predsa pri výbere materskej školy nie je limitovaný inak ako kapacitami jednotlivých materských škôl. Vzhľadom na to, že sa pripravuje nový zákon o správe v školstve a v školskej samospráve, ktorý s účinnosťou od 1. 9. 2019 nahradí súčasný zákon, neodporúčam tento návrh (Zuzany Zimenovej, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Simony Petrík) schváliť. V novom zákone sa táto problematika rozhodovania riaditeľov všetkých druhov škôl bude upravovať komplexne.“

Milí rodičia,

podľa koalície je vraj všetko v poriadku, len škôlok je málo. Vaša bezmocnosť v tejto chvíli nie je hodna pozornosti vládnucej väčšiny so „sociálnym cítením“, počkajte si na komplexné riešenia. A keďže je február, ďalšie kolo ponižujúceho prosíkania v škôlkach sa môže začať…

Čítajte ďalej