CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ text_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii. Rozmanitosť vzdelávacích príležitostí po ukončení všeobecného povinného vzdelávania je jedným z významných nástrojov, ktoré majú pomáhať mladým ľuďom pripraviť sa na prvé povolanie , dospelým získať kedykoľvek počas života lepšiu prácu a taktiež motivujú seniorov k aktívnemu starnutiu.

Kvalita vzdelávania v rámci jednotlivých vzdelávacích stupňov – na stredoškolskej aj  vysokoškolskej úrovni – je pre uplatniteľnosť absolventov na trhu práce kľúčová. V rýchlo sa meniacej spoločnosti však prestáva byť „dobré“ vzdelanie, získané v mladosti, automatickou zárukou na získanie „dobrého“ pracovného miesta počas dospelého života. V reakcii na dynamické spoločenské zmeny dochádza k prirodzenému rozvoľňovaniu donedávna pevnej väzby medzi školským vzdelávaním na jednej strane a možnosťami zamestnať sa na strane druhej. 

Na podporu zamestnanosti a ekonomickej sebestačnosti ľudí musia byť v spoločnosti vytvorené správne podmienky, a to nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v ďalších oblastiach. Efektívne nastavený vzdelávací systém môže zamestnanosť významne podporiť. Výzvy, ktorým dnes čelia oblasti stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu však nie sú o potrebe silnejšej regulácie, dôslednejšie kopírujúcej potreby nevyspytateľného pracovného trhu. Práve naopak, reálnou výzvou do budúcna je vedieť lepšie pripravovať ľudí na premenlivé potreby spoločnosti, učiť ich prispôsobovať sa rozmanitým formám práce, flexibilne reagovať na nepredvídateľné situácie, kreatívne pristupovať k riešeniu problémov a nebáť sa zmien, ale ich v rámci inovatívnych postupov navrhovať. 

Charakteristickou črtou celoživotného vzdelávania je kombinovanie práce, učenia sa a tréningu nových zručností. Čoraz intenzívnejšie prelínanie štúdia a práce je badateľné aj v oblasti odborného a vysokoškolského vzdelávania. Ide napríklad o uplatňovanie duálneho systému vzdelávania (kombinácia teoretickej a praktickej prípravy), o vykonávanie práce počas letných prázdnin, absolvovanie pracovných stáží, či o prácu na čiastočný úväzok popri vzdelávaní.

Kombinácia štúdia a práce významným spôsobom prispieva aj k zmenám vo vnútri vzdelávacieho systému, v rámci ktorého sa postupne pretvára tradičný „skokový“ model prechodu „zo školy“ do „práce“ na model postupného prechodu, flexibilného v oboch smeroch, otvoreného pre všetkých ľudí počas celého ich aktívneho života.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“STREDOŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE“ title=“STREDOŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE “ url=“http://zimenova.sk/stredoskolske-vseobecne-a-odborne-vzdelavanie/“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#7EBEC5″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/5-stredoskolske-vzdelavanie.jpg“ alt=“STREDOŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE“ icon_placement=“top“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ /][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM“ title=“VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM“ url=“http://zimenova.sk/vysokoskolske-vzdelavanie-veda-a-vyskum/“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#7EBEC5″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/6-vysokoskolske-vzdelavanie.jpg“ alt=“http://zimenova.sk/vysokoskolske-vzdelavanie-veda-a-vyskum/“ icon_placement=“top“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fullwidth=“off“ specialty=“off“][et_pb_row][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“POVINNÉ VZDELÁVANIE“ title=“POVINNÉ VZDELÁVANIE“ url=“http://zimenova.sk/povinne-vzdelavanie/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/3-povinne-vzdelavanie.jpg“ alt=“POVINNÉ VZDELÁVANIE“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%2%%“ /][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_blurb admin_label=“VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH“ title=“VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH“ url=“http://zimenova.sk/vzdelavanie-pre-vsetkych/“ url_new_window=“off“ use_icon=“on“ icon_color=“#dd3333″ use_circle=“off“ circle_color=“#7EBEC5″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#7EBEC5″ image=“http://zimenova.sk/wp-content/uploads/2016/01/5-stredoskolske-vzdelavanie.jpg“ alt=“STREDOŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE“ icon_placement=“left“ animation=“off“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ body_line_height=“2em“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ saved_tabs=“all“ font_icon=“%%3%%“ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Čítajte ďalej