Bilancia môjho prvého roka v parlamente

Môj parlamentný rok 2017 možno zhrnúť nasledovne: 15 predložených poslaneckých návrhov zákonov, 16 vystúpení v parlamentnom pléne, 31 faktických poznámok k vystúpeniam iných kolegov, 8 pozmeňujúcich návrhov k predkladaným novelám zákonov a 73 otázok položených členom vlády prostredníctvom interpelácií a hodiny otázok. K tomu 16 zverejnených blogov a 13 rozhovorov s odborníkmi, ktorí prijali moje pozvanie diskutovať na témy spojené so vzdelávaním.

 • Začiatkom roka 2017 som využila príležitosť porozprávať sa s viacerými domácimi i zahraničnými odborníkmi na vzdelávanie. V rozhovoroch sme spoločne hľadali riešenia problémov nášho školstva.
  S Marekom Tesarom, ktorý pôsobí na univerzite v Aucklande na Novom Zélende, sme hovorili o skúsenostiach Nového Zélandu s reformou vzdelávania a o inšpiráciách pre Slovensko.
  Nakoľko je v dobe narastajúceho extrémizmu dôležité priblížiť sa svetu detí a tínedžerov a namiesto poúčania ich viac počúvať, rozprávala som sa aj divadelníčkami združenia EDUdrama, ktoré tento prístup podporujú, realizujú a približujú verejnosti.
  Ďalšie rozhovory roka 2017 nájdete tu.

 

 • Keďže deťom sa treba začať venovať hneď od narodenia, aby sme včas podchytili a rozvíjali ich potenciál, podporujem myšlienku rozšíriť centrá včasnej intervencie (CVI) po celom Slovensku. O tom, ako tieto centrá pomáhajú rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, som sa zhovárala so šéfkou Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Janou Lowinski.
  Najmä vďaka tlaku rodičov, odbornej verejnosti a darom donorov, sa podarilo otvoriť nové CVI napríklad v bratislavskej Rači a v Soblahove pri Trenčíne. Otvorenia oboch centier som sa s potešením zúčastnila, fotografie si môžete pozrieť tu a tu.

 

 • V našich školách je veľa detí, ktoré nedokážu samé prekonávať rôzne bariéry v učení. Tieto deti potrebujú pomoc asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov a školských psychológov. Keďže je pomocného personálu v školách nedostatok, iniciovala som vo februári 2017 Hromadnú pripomienku za asistentov učiteľa.
  Napriek tomu, že sa pod pripomienku podpísalo viac ako 2000 podporovateľov, nepodarilo sa nám vládu presvedčiť, aby boli asistenti učiteľa nárokovateľní pre všetky deti, ktoré ich pomoc potrebujú. Minister financií Peter Kažimír nám namiesto toho arogantne odkázal, že „požiadavky na asistentov rastú ako huby po daždi“ a na ich uspokojenie nemá peniaze.

 

 • Bez zabezpečenia odbornej pomoci sa však vzdelávacie výsledky mnohých žiakov nemajú ako zlepšiť, preto som navrhla v novele školského zákona zaviesť do škôl popri asistentoch učiteľa školské sestry, pomocných vychovávateľov a osobných asistentov, ktorí nie sú natoľko finančne nároční.
  Prečo ich deti v školách potrebujú, som vysvetlila na tlačovej konferencii spolu s rodičmi detí so zdravotným postihnutím, učiteľkami špeciálnych škôl a zástupkyňou Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.
  Tieto moje návrhy nezískali v parlamente podporu koalície, preto som sa pokúsila presadiť ich opätovne po pol roku, na decembrovej schôdzi parlamentu. Koalícia ich opäť nepodporila. Neúnavnou snahou vyriešiť tento problém v prospech žiakov a učiteľov sa však podarilo dostať tému viac do povedomia širokej verejnosti. Výstupy v médiách si môžete prečítať napríklad tu a tutu.
  Koaliční poslanci žiaden z mojich návrhov v roku 2017 neschválili. Prehľad všetkých návrhov zákonov, ktoré som predložila na rokovanie parlamentu si môžete pozrieť tu.

 

 • I keď je z pozície opozičnej poslankyne veľmi ťažké dosiahnuť pre predkladaný návrh podporu koalície, predsa len sa mi na marcovej schôdzi podarilo uspieť s návrhom na doplnenie novely o pobyte cudzincov. Vďaka nemu majú rodiny s malými deťmi čakajúce na azyl na Slovensku prístup k psychologickým a sociálnym službám a ku krízovej intervencii.

 

 • V marci 2017 ministerstvo školstva zverejnilo predbežný návrh reformy vzdelávania v dokumente Učiace sa Slovensko a otvorilo vyše 6-týždňovú verejnú diskusiu spojenú s pripomienkovaním. Už vtedy som upozornila, že ministerstvo školstva robí chybu, keď nekomunikuje vyše 200-stranový dokument verejnosti zrozumiteľnejším spôsobom.

 

 • K Učiacemu sa Slovensku som sa intenzívne vyjadrovala počas celého roka (napríklad tu, tutu) a upozorňovala som na riziko, že reforma ostane len na papieri. Kým zásadné a potrebné zmeny vo vzdelávaní koalícia odmietala alebo ignorovala, usilovne zatiaľ pracovala na prešľapoch a škandáloch rôzneho druhu.

 

 • Na pôde parlamentu som sa nevenovala len štandardnej práci poslankyne, ale s veľkým potešením som privítala aj šikovných žiakov a žiačky zo Šarišských Bohdanoviec. Prezreli sme si spolu parlament, odpovedala som im na ich veľmi podnetné a zaujímavé otázky a diskutovali sme nielen o práci poslankyne, ale aj o ich škole.

 

 • Na záver školského roka vyjadrila Slovenská komora učiteľov svoju nespokojnosť s viacerými opatreniami ministerstva školstva. Keďže zdieľam ich pohoršenie nad nezmyselnými návrhmi z dielne rezortu školstva, protestu som sa neváhala zúčastniť. Absurdnosť návrhov o brannej výchove, písanom písme a ďalších, som okomentovala v blogu a vyjadrila som sa k tomu aj pre médiá (napr. tu).

 

 • Vzdelávanie na Slovensku potrebuje reformu a na reformu je potrebný konsenzus a kontinuita. Časté výmeny ministrov školstva potrebné zmeny vo vzdelávaní zbytočne brzdia. Preto som na začiatku nového školského roka v septembri 2017 upozornila na negatívne dôsledky skutočnosti, že vo vládach Roberta Fica víta žiakov v školách každý rok iný minister školstva.

 

 • Reforma vzdelávania sa nedá robiť bez moderných učebníc. V úvode školského roka som sa vyjadrila aj k ich akútnemu nedostatku v našich školách, čo je každoročne opakujúca sa fraška.

 

 • O skúsenostiach s inkluzívnym vzdelávaním v Nemecku som sa rozprávala na jeseň 2017 s expertom na vzdelávanie Wilfriedom W. Steinertom. Do Bratislavy prišiel na pozvanie občianskeho združenia Nové školstvo, ktorého som stále členkou. Pozvali sme ho preto, lebo na Slovensku sa hovorí príliš veľa o tom, ako sa inklúzia v školách robiť nedá a príliš málo o tom, ako sa robiť dá. Teší ma, že podujatia s pánom Steinertom to zmenili – na prednáške i workshope zaznelo množstvo praktických otázok, ale najmä inšpiratívnych odpovedí a „receptov“ ako na to.

 

 • O silnejúcej požiadavke zaviesť inkluzívne vzdelávanie na Slovensku svedčí aj fakt, že sa inklúzia stala kľúčovou témou Plesu v opere, plánovaného v januári 2018. Výťažok z Plesu sa použije na podporu inklúzie, aby sa deti so zdravotným znevýhodnením mohli vzdelávať spoločne s ostatnými rovesníkmi v bežných školách.

 

 • Žiaľ, na Slovensku sú aj také školy, ktoré nielen, že žiakom neposkytujú dostatočnú podporu prostredníctvom asistentov učiteľa a špeciálnych pedagógov, ale na ich ťažkej životnej situácii dokonca zarábajú. Na prípad takejto školy som poukázala v novembri otvorením kauzy elokovaného pracoviska v Sečovciach.
  Škola míňala astronomické sumy za nájomné namiesto toho, aby investovala do žiakov. Preto som požiadala zriaďovateľa školy, ktorým je Košický samosprávny kraj, ako aj ministerstvo školstva a Najvyšší kontrolný úrad o prešetrenie nehospodárneho nakladania s verejnými financiami, určenými na vzdelávanie. Zároveň som upozornila, že nestačí vyradiť školu zo siete škôl, ale je potrebné prešetriť, komu vlastne tiekli peniaze z astronomického nájomného do vrecka.
  O tom, ako sa kauza vyvíjala ďalej si môžete prečítať napríklad tu, tutu.

 

 • Financie boli koncom roka hlavnou témou aj v parlamente, keďže sa rozhodovalo o podobe štátneho rozpočtu na rok 2018. V rozprave som vystúpila s pozmeňujúcim návrhom na vytvorenie viazanej rezervy na reformu vzdelávania. Vládny návrh rozpočtu totiž na toľko ohlasovanú reformu vôbec nemyslel. Ako to u opozičných návrhoch býva zvykom – ani tento môj návrh nebol schválený. To je ďalší dôkaz, že vláde Roberta Fica nezáleží ani na žiakoch, ani na učiteľoch, ani na budúcnosti tejto krajiny.

Preto je nesmierne dôležité snažiť sa tieto škody vyvažovať poctivou robotou. Práve to je úloha opozície, bez ohľadu na to, koľko z jej priestoru na prácu v parlamente koalícia blokuje. Poctivý prístup k poslaneckej práci a vôľa nevzdávať to majú zmysel – dlhodobo, z roka na rok, neustále. A teda aj v roku 2018.

Prajem aj Vám v novom roku veľa odhodlania, vytrvalosti a úspechov!

Čítajte ďalej