Naše deti si zaslúžia dobrých učiteľov

Intenzívna debata o chýbajúcich peniazoch v školstve a nedostatku uznania zatláča do úzadia ďalšie témy, ktoré je rovnako potrebné otvoriť, ak nemá byť cieľom obnovy v školstve iba uspokojenie „chlebových nárokov“ učiteľov, ale celkové skvalitnenie vzdelávania.

PREČÍTAŤ BLOG // eduworld.sk