Každé dieťa je iné

Na Slovensku sa v školstve uskutočnilo viacero zmien, samotná výučba sa však príliš nemení. Deti v triedach potrebujú viac individuálnej podpory.

Po vzore Anglicka by mohla byť aj na Slovensku vytvorená možnosť zaviesť do tried dvojice rovnocenne vyučujúcich učiteľov. Aspoň v prvých troch ročníkov základných škôl. Deti by tak lepšie zvládli základy, na ktorých by mohli ďalej stavať.