V školách z roka na rok stúpa počet detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia alebo špecializovanú pomoc odborníkov.

Rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú veľa podpory a porozumenia. Na Slovensku sa však namiesto toho stretávajú s diskrimináciou, predsudkami a necitlivým prístupom. Pomocnú ruku im nepodáva ani štát. Narážajú na nedostatok informácií o možnej pomoci a nemajú k dispozícii ani potrebné služby.

© Zuzana Zimenová