Pod výzvu STOP FAŠIZMU môže pridať svoj podpis každý, kto odmieta extrémistické ideológie spochybňujúce základné princípy Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu.

Prečítajte si správu z okrúhleho stola, ktorá ukazuje vôľu viacerých politických strán nájsť v oblasti vzdelávania spoločnú reč a snahu dohodnúť sa na opatreniach, ktoré by mohli deťom prospieť.

Rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú od nás veľa podpory a porozumenia. Často sa však vo svojom okolí stretávajú s diskrimináciou, predsudkami a necitlivým prístupom. Podporme ich návrhy svojim podpisom a zasaďme sa aj o ich realizáciu!

zuzana-zimenova-titulka-web

Do verejnej služby som sa rozhodla ísť preto, lebo z tejto pozície môžem aktívnejšie presadzovať potrebné zmeny vo vzdelávaní – viac pomoci v učení pre deti, odborný servis pre učiteľov a kvalitné služby pre rodičov.

Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka zmapovala, kto mení v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívneho občianstva Slovensko k lepšiemu. Zverejnila taktiež mapu sociálnych inovátorov a je pre mňa cťou, že sa na nej v dobrej spoločnosti mnohých ďalších objavilo aj moje meno.

Ak skutočne chceme zlepšiť vzdelávanie na Slovensku, sústrediť sa musíme najmä na hľadanie nových spôsobov, ako zlepšiť výučbu v triedach, posilniť individuálny prístup k deťom a podporiť učiteľov v ich náročnej práci.

  • 1
  • 2

© Zuzana Zimenová