Deti, žijúce na okraji miest a obcí v chudobných rómskych osadách, neprospievajú v školách tak dobre, ako by mohli. Nie je to však ich chyba. Potrebujú len viac odbornej podpory.

V novembri 2019 Slovenskú republiku navštívili zástupcovia a zástupkyne Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI). Počas pracovného stretnutia na pôde parlamentu sa ECRI aktívne zaujímala aj o tému diskriminačných a segregujúcich praktík v našom školstve a o problematiku vysokého vplyvu socio-ekonomického zázemia na vzdelávacie výsledky žiakov. V tejto súvislosti som pre komisiu pripravila súhrn podrobnejších informácií,…

A čo bežná chrípka? Myslíte si, že sú deti v školách pred nákazou dobre chránené? Školám chýbajú peniaze v podstate na všetko, na zabezpečenie asistentov učiteľa, nákup učebných pomôcok, či vybavenie učební. Ak v podvyživenom školskom systéme niet dostatok zdrojov na základné vzdelávacie potreby, ako potom vyzerajú školské toalety?

V školách z roka na rok stúpa počet detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia alebo špecializovanú pomoc odborníkov.

Na Slovensku platí povinná školská dochádzka aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Znamená to, že školy by mali byť pripravené vzdelávať aj tieto deti a ponúkať im potrebnú pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.

Na Slovensku sa v školstve uskutočnilo viacero zmien, samotná výučba sa však príliš nemení. Deti v triedach potrebujú viac individuálnej podpory. Po vzore Anglicka by mohla byť aj na Slovensku vytvorená možnosť zaviesť do tried dvojice rovnocenne vyučujúcich učiteľov. Aspoň v prvých troch ročníkov základných škôl. Deti by tak lepšie zvládli základy, na ktorých by mohli ďalej stavať.

Na Slovensku sa narodí ročne okolo 2000 detí so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom. Tieto deti potrebujú hneď po narodení zvýšenú odbornú starostlivosť. Deti s rizikovým vývinom sú napríklad predčasne narodené deti, deti so zdravotným znevýhodnením, či deti vyrastajúce v extrémnej chudobe a sociálne vylúčených komunitách. Problém je, že mnohé z týchto detí dostanú potrebnú odbornú podporu až v základnej…

Školstvo potrebuje peniaze nielen na platy, ale aj na prevádzku.  Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo podfinancované. Vláda síce dvíha platy učiteľom, na zabezpečenie každodenného chodu škôl však dáva čoraz menej peňazí. Školám chýbajú zdroje na potrebný servis, nákup učebníc a učebných materiálov, naplnenie špeciálnych potrieb pre žiakov so znevýhodnením, doplnenie titulov do školských knižníc, či na…

V Bratislave, 21. mája 2019. V relácii RTVS Z prvej ruky som zopakovala dôvody, pre ktoré som nepodporila koaličný návrh zavádzajúci povinné predškolské vzdelávanie pre deti od 5 rokov. Nechcem nahnať deti do škôlok, kde chýbajú priestorové kapacity, skúsené učiteľky, ale aj asistenti a ďalší špecialisti, bez ktorých deti potrebnú pomoc nedostanú. Nechcem, aby sa z detí…

V Bratislave, 18. decembra 2019. OZ Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac pravidelne pred voľbami organizuje okrúhle stoly s odborníkmi na vzdelávanie z jednotlivých politických strán. Pozvanie do diskusie o tom, ako má vyzerať školstvo po voľbách, prijali zástupcovia viacerých opozičných strán a dvoch koaličných – okrem SNS, ktorá aktuálne za rezort školstva zodpovedá. Správa z…

© Zuzana Zimenová