Predstavili sme iniciatívu V mojom mene

Dvanásť osobností verejného a politického života predstavilo iniciatívu V mojom mene.

Spúšťame aktivity Iniciatívy V mojom mene. Nesúvisí to nijako s Trumpom a pritom, samozrejme, súvisí. Každým dňom sa presviedčame, že ľudia prestali veriť politike ako spôsobu riešenia spoločných problémov. Ak sa však nemáme spoliehať na populistov, musíme ľuďom ponúknuť niečo iné – skutky, pokoru a službu, ktorá nie je v rečiach. Namiesto bombastických marketingov nových strán treba presviedčať o skutočných výsledkoch. Preto sme sa s poslancami NR SR Mirom Beblavým, Katkou Macháčkovou a Simonou Petrík, ale aj s viacerými ľuďmi mimo politiky rozhodli, že budeme robiť konkrétne veci, ktorá táto krajina potrebuje.

Dvanásť osobností verejného a politického života predstavilo iniciatívu V mojom mene.

S myšlienkou prišli ešte v máji nezávislí poslanci NR SR Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, a Simona Petrík v spolupráci s expertkou na vzdelávanie Zuzanou Zimenovou. V záujme presadzovania cieľov iniciatívy k nej prizvali ďalšie aktívne osobnosti na celoštátnej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni, odborníkov, a tiež ľudí, ktorí presadzujú verejný záujem cez občianske aktivity osobne alebo prostredníctvom mimovládnych organizácií.

Aktivity štyroch zakladateľov podporila poslankyňa NR SR Viera Dubačová, primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Žiline a zakladateľka Súkromného centra voľného času Žirafa Ľudmila Chodelková, pedagogička na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach Viola Želinská, vysokoškolský pedagóg a expert na zahraničnú politiku Vladimír Bilčík, advokát Pavel Nechala, odborník na sociálne vylúčenie Martin Vavrinčík a podnikateľ Anton Zajac.

Iniciatíva spustila svoje prvé aktivity – projekt Slovensko 2.0 a internetovú poradňu Na vašej strane. Ďalšie budú nasledovať v najbližších mesiacoch.

Prvý pilier aktivít nesie názov Slovensko 2.0. Výsledkom má byť ucelená vízia, na základe ktorej sa Slovensko posunie na vyššiu úroveň. Po vstupe do EÚ mali naši občania oprávnené očakávanie, že sa postupne vyrovnáme západnej Európe vo všetkých ohľadoch. Už viac ako 10 rokov sa však zásadné spoločenské problémy u nás skôr kopia a len málo hĺbkovo riešia. Platí to o právnom štáte a vytlačení korupcie z verejného života, ekonomike založenej na poznatkoch a inováciách, rovných príležitostiach mužov a žien, ale aj o kvalitnom školstve či zdravotníctve. Cieľom iniciatívy je preto neúnavné presadzovanie modernizácie Slovenska na fungujúcu európsku krajinu.

Cieľom internetovej poradne Na Vašej strane je premostiť priepasť, ktorá sa na Slovensku vytvorila medzi občanmi a ich volenými zástupcami. Poslanci a naši experti mesačne riešia stovky problémov ľudí z rôznych lokalít Slovenska a niektoré otázky a problémy sa opakujú. Rozhodli sa preto ponúknuť občanom možnosť hľadať riešenie ich problémov online na jednom mieste. Odpovede na otázky a problémy občanov budú zverejňované na adrese www.navasejstrane.sk.

Súčasťou webovej stránky je aj zmena parlamentnej Hodiny otázok na nástroj občianskej kontroly vlády. V rámci parlamentnej Hodiny otázok majú poslanci právo dostávať od vlády odpovede. Poslanci iniciatívy V mojom mene zbierajú otázky medzi občanmi a kladú ich ministrom. Každý občan sa tak môže pýtať vlády priamo na to, čo ho trápi a zaujíma. Odpovede ministrov sa už dnes dajú na spomínanom poradenskom webe nájsť.

Iniciatíva nie je skrytou formou politickej strany, ale združením s konkrétnymi verejnoprospešnými cieľmi. Osobnosti iniciatívy V mojom mene budú postupne verejnosti predstavovať ďalšie aktivity.

Občianske združenie V mojom mene