Podpora rodiny v čase krízy je investícia do budúcna

Služby včasnej intervencie aktivujú potenciál celej rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a pomáhajú jej vrátiť rovnováhu, vnútornú silu a samostatnosť.

PREČÍTAŤ BLOG // dennikn.sk