Okrúhly stôl na tému Potreby detí a ich napĺňanie

V rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konal okrúhly stôl pre zástupcov politických strán a odborníkov vo vzdelávaní. Spoločne sme diskutovali na tému potrieb detí a ich napĺňania – hľadali sme zhodu s odborníkmi a spoločné prieniky v programoch strán pre volebné obdobie 2016-2020.

 

Prečítajte si správu z okrúhleho stola, ktorá ukazuje vôľu viacerých politických strán nájsť v oblasti vzdelávania spoločnú reč a snahu dohodnúť sa na opatreniach, ktoré by mohli deťom prospieť.

Správa z okrúhleho stola na tému Potreby detí a ich napĺňanie // chcemevedietviac.sk