Na festivale Move aj o tom, či je vzdelávanie brzdou

13. október 2015

Cez víkend som sa zúčastnila festivalu Move Slovensko, kde sa diskutovalo o tom, ako posunúť Slovensko vpred. Išlo o jedinečnú príležitosť stretnúť na jednom mieste viacerých odborníkov na rôzne témy, ktorí v živom dialógu s mladými ľuďmi hľadali možnosti rozvoja našej krajiny. Tematický blok o vzdelávaní rámcovala otázka: Je vzdelávanie brzdou alebo motorom rozvoja spoločnosti na Slovensku?

 

 

Diskusia o výzvach pre Slovensko v oblasti vzdelávania // Move Slovensko