Zmenám v školstve bránia stereotypy

Niektoré stereotypy v uvažovaní o potrebných zmenách v školstve zbytočne brzdia premenu našich základných škôl na moderné vzdelávacie prostredie.