Mapa sociálnych inovátorov na Slovensku

Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka zmapovala, kto mení v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívneho občianstva Slovensko k lepšiemu. Zverejnila taktiež mapu sociálnych inovátorov a je pre mňa cťou, že sa na nej v dobrej spoločnosti mnohých ďalších objavilo aj moje meno.

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Ak skutočne chceme zlepšiť vzdelávanie na Slovensku, sústrediť sa musíme najmä na hľadanie nových spôsobov, ako zlepšiť výučbu v triedach, posilniť individuálny prístup k deťom a podporiť učiteľov v ich náročnej práci.

Zmenám v školstve bránia stereotypy

Niektoré stereotypy v uvažovaní o potrebných zmenách v školstve zbytočne brzdia premenu našich základných škôl na moderné vzdelávacie prostredie.