II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Ak skutočne chceme zlepšiť vzdelávanie na Slovensku, sústrediť sa musíme najmä na hľadanie nových spôsobov, ako zlepšiť výučbu v triedach, posilniť individuálny prístup k deťom a podporiť učiteľov v ich náročnej práci.

Zmenám v školstve bránia stereotypy

Niektoré stereotypy v uvažovaní o potrebných zmenách v školstve zbytočne brzdia premenu našich základných škôl na moderné vzdelávacie prostredie.