Diskusia o školstve v Pezinku

V stredu 11. mája 2016 sme sa v Pezinku rozprávali s učiteľmi, rodičmi a zástupcami samosprávy nielen o budúcnosti školstva, ale aj o možnej ďalšej spolupráci. Mesto má záujem vytvárať lokálnu vzdelávaciu politiku, ktorá bude zohľadňovať potreby nielen učiteľov, ale aj detí a ich rodičov.

Stop fašizmu!

Pod výzvu STOP FAŠIZMU môže pridať svoj podpis každý, kto odmieta extrémistické ideológie spochybňujúce základné princípy Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu.

Podporme rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú od nás veľa podpory a porozumenia. Často sa však vo svojom okolí stretávajú s diskrimináciou, predsudkami a necitlivým prístupom. Podporme ich návrhy svojim podpisom a zasaďme sa aj o ich realizáciu!

zuzana-zimenova-titulka-web

Školský systém by mal slúžiť ľuďom a nie naopak

Do verejnej služby som sa rozhodla ísť preto, lebo z tejto pozície môžem aktívnejšie presadzovať potrebné zmeny vo vzdelávaní – viac pomoci v učení pre deti, odborný servis pre učiteľov a kvalitné služby pre rodičov.

Mapa sociálnych inovátorov na Slovensku

Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka zmapovala, kto mení v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívneho občianstva Slovensko k lepšiemu. Zverejnila taktiež mapu sociálnych inovátorov a je pre mňa cťou, že sa na nej v dobrej spoločnosti mnohých ďalších objavilo aj moje meno.

II. okrúhly stôl ministra školstva Juraja Draxlera

Ak skutočne chceme zlepšiť vzdelávanie na Slovensku, sústrediť sa musíme najmä na hľadanie nových spôsobov, ako zlepšiť výučbu v triedach, posilniť individuálny prístup k deťom a podporiť učiteľov v ich náročnej práci.