Do školstva musí ísť o 30% financií viac

Zuzana Zimenová: „Investície do detí sú investíciami do budúcnosti našej krajiny“

#SIEŤ sa dnes pripojila k iniciatíve učiteľov, ktorí chcú poukázať na zlý zdravotný stav nášho školstva. „Požiadavka zvýšiť platy učiteľov, odborných pracovníkov a nepedagogických zamestnancov v školstve považujeme za oprávnenú. #SIEŤ preto navrhuje zvýšenie objemu finančných prostriedkov do školstva o 30%,“ povedala vedúca pracovnej skupiny pre vzdelávanie Zuzana Zimenová.

 

Skúsenosti v zahraničí podľa nej potvrdzujú, že investície vynaložené do prevencie a včasnej intervencie školákov, môžu byť v konečnom dôsledku pre štát menej nákladné ako investície vynakladané neskôr na riešenie problémov nezamestnanosti. „Investície do detí sú investíciami do budúcnosti našej krajiny,“ doplnila Zimenová.

Podľa expertky sú učitelia nielen slabo zaplatení, ale aj preťažení, najmä v prípadoch, keď sa snažia napĺňať špecifické vzdelávacie potreby svojich žiakov. „Na prehĺbenie individuálneho prístupu k žiakom im totiž chýba potrebný servis zo strany štátu a pomoc špecialistov,“ skonštatovala. #SIEŤ vidí východisko z tejto situácie v rozšírení učiteľských tímov v školách o potrebných psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov a sociálnych pracovníkov v podobe štandardu, nie výnimočného opatrenia, ako je to teraz. „Navrhujeme, aby bol potrebný počet týchto odborníkov považovaný za nárokovateľnú položku v rámci normatívov. Jedine tak bude nárok každého dieťaťa, ktoré potrebuje pomoc pri učení, skutočne naplnený,“ myslí si Zimenová.

#SIEŤ zároveň navrhuje vytvoriť funkčnú sieť terénnej odbornej podpory pre učiteľov, v rámci ktorej im budú môcť pomáhať aj ďalší odborníci, napríklad metodici, didaktici, mediátori pri riešení akútnych krízových situácií i dlhodobých problémov priamo v školách a triedach.