Zdroj fotografie: pixabay.com

Desať rokov úsilia o premenu školstva

Sústrediť sa treba na skvalitnenie vzdelávacieho systému, v ktorom by sa malo preniesť viac pozornosti na deti, žiakov a študentov.

PREČÍTAŤ BLOG // dennikn.sk