Chránim najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Týždeň Zuzany Zimenovej 9.-15.10.2017

Rozhovor s Júliou Vrábľovou

Týždeň Zuzany Zimenovej 2.10.-8.10.2017

Facebook

ŠTADIÓNY SÚ PRE VLÁDU DÔLEŽITEJŠIE AKO DETI
Výstavba nových futbalových štadiónov je pre koaličnú vládu väčšia priorita ako deti. V návrhu rozpočtu na ďalší rok plánuje minúť desiatky miliónov na štadióny namiesto na naplnenie reálnych potrieb žiakov a učiteľov v školách. Na zaplatenie potrebného počtu asistentov učiteľa dnes chýba 20 miliónov eur, vláda plánuje dať školám len 8 eur navyše. Zato na nový štadión našla až 53 miliónov eur. Namiesto podpory vzdelávania sa Ficove vlády riadia zrejme heslom „dajme ľuďom chlieb a hry“. Takýto populizmus však ohrozuje budúcnosť našich detí aj celej krajiny.

----------------------------------------

www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Pozrite si súhrnné video. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Prepájať generácie v rámci komunity je úžasný nápad. Začnú sa diať úžasné veci. 🙂 ... ViacMenej

Když se spojí mateřská škola s domovem důchodců, dějí se úžasné věci. Prosím sdílejte, pokud souhlasíte s tím, že se má posilovat soužití různých generací 🙂 . . . . . . . Zada...

Zobraz na Facebooku

Veľké množstvo detí s iným materinským jazykom, než je slovenčina, dnes školy vzdelávajú tak., že im do rúk dávajú rovnaké čítanky a šlabikáre ako deťom, ktoré po slovensky hovoria od malička. Tieto deti však majú problém rozumieť nielen učivu v knihách, ale aj pokynom učiteľa. Mali by sa učiť slovenčinu jednoduchším spôsobom. O tom bol aj môj návrh zákona, ktorý dnes parlament neschválil. Zaujímavé bolo, že poslanci väčšiny parlamentných aj opozičných strán hlasovali o návrhu nejednotne - ukázalo sa, kto myslí na deti, kto ignoruje ich potreby, kto si nedovidí ďalej od národniarskeho nosa a kto iba rozdúchava nenávisť.

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.