Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom
a nie naopak

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, klub SaS

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Andrejovi Dankovi na vzdelávaní nezáleží

V relácii o 5 minút 12 na STV, 10.6.2018

Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka

Facebook

4 days ago

Zuzana Zimenová

Dnes ráno sa konala mimoriadna schôdza školského výboru k mimoriadnej situácii v SAV. Pomerne vecnú diskusiu za účasti predstaviteľov oboch strán sporu uťala v posledných troch minútach ministerka Lubyová neprimeraným emocionálnym výstupom a zbytočným osočovaním SAV aj opozície. Situáciu môže vyriešiť už len prijatie novej právnej úpravy, ktorá zabezpečí pre SAV potrebnú právnu istotu. Domnievam sa, že v tomto sa viac nedá spoliehať ani na ministerstvo, ani na koaličných poslancov, ktorý tento týždeň svojim hlasovaním problémy iba prehĺbili. Ideálnym riešením by bolo, keby nový návrh zákona predložil na najbližšiu schôdzu školský výbor. Nie som síce jeho členkou, no napriek tomu budem o takéto riešenie usilovať. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

5 days ago

Zuzana Zimenová

NA HODINE OTÁZOK ZAZNELA DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Dnes som ministerke školstva Martine Lubyovej položila nasledovné otázky: „Ako majú učitelia a rodičia detí so špeciálnymi potrebami rozumieť odporúčaniu v aktuálnych Pedagogicko-organizačných pokynoch, ktoré hovorí o tom, že napríklad žiaka s Aspergerovým syndrómom alebo žiaka s hyperaktivitou nie je vhodné v niektorých predmetoch alebo v určitom období vzdelávať v škole? Znamená to, že škola môže tieto deti vylúčiť v určité dni zo vzdelávania napriek tomu, že sú jej riadnymi žiakmi, a požadovať od rodičov aby sa s nimi učili doma?“ Odpoveď ma potešila – NIE, toto škola od rodičov žiadať nesmie. Účel odporúčania je úplne iný a je v záujme detí. Potvrdzuje to aj ministerkina odpoveď na moju doplňujúcu otázku.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

5 days ago

Zuzana Zimenová

Včera neplánovane vystúpil v rozprave Andrej Danko na podporu dovolenkových poukazov zamestnancov. Cestovný ruch a šport sú jeho jediné záujmy, kolabujúce školstvo ho netrápi. Tak som mu ako predsedovi SNS túto zodpovednosť za rezort školstva pripomenula. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

2 weeks ago

Zuzana Zimenová

"Totalitné režimy fašizmu a komunizmu sú dve strany jednej mince. Štát sa nesmie podieľať na glorifikácii ani jedného z nich," povedal dnes na ľudskoprávnom výbore Peter Juščák, jeden z kandidátov na člena správnej rady Ústavu pamäti národa. Kandidát, za ktorého budem na najbližšej schôdzi parlamentu hlasovať. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.