Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom
a nie naopak

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, klub SaS

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Zuzana Zimenová k sociálnym balíčkom koalície

Smerácke vtipkovanie o týraných ženách

Populizmus koalície

Facebook

SLOVENSKO JE PRE VŠETKÝCH
Niet menejcenných ľudí, niet druhoradých občanov. Všetci sme slobodní, rovní v dôstojnosti a právach. Diskrimináciu a nenávisť voči LGBTI ľuďom nemožno ničím ospravedlniť, ani tradičnými hodnotami, ani vierou. Hoci nie som dnes na Slovensku, na PRIDE som s vami.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

4 days ago

Zuzana Zimenová

EUROPE IS A WOMAN
Novozvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen môže významne ovplyvniť budúcnosť Európskej únie. Bývalá šéfka ministerstva obrany a predtým ministerstva pre sociálne veci a rodinu, vzdelaná lekárka, matka siedmych detí, je odvážna žena, ktorá vie, že charakter Európy nezávisí len od ekonomického rastu. Našu budúcnosť viac než kedykoľvek predtým formujú aj riešenia v oblasti dostupného a kvalitného vzdelávania, sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti, či násilia páchaného na ženách a deťoch. Dúfam, že po parlamentných voľbách sa aj na Slovensku tieto témy konečne seriózne otvoria a že odvážne a zodpovedné riešenia vytlačia prízemný populizmus súčasnej koalície.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

3 weeks ago

Zuzana Zimenová

O zavedení povinnej škôlky pre päťročné deti ešte raz, no určite nie naposledy...pretože po voľbách bude treba nielen tento zbabraný zákon opraviť.

Zuzana Zimenová
Zavedenie povinnej škôlky pre päťročné deti prinesie viac problémov ako úžitku. Bez potrebného individuálneho prístupu učiteliek a učiteľov (ktorý podľa inšpekcie v našich školách, vrátane materských, stále chýba), bez asistentov (ktorých je stále nedostatok), bez špeciálnych, sociálnych a liečebných pedagógov (ktorí sú v našich školách stále raritou) a najmä bez potrebných kapacít a bezbariérovej úpravy bude povinná škôlka o ničom.

Podpredseda Mostu- Híd a zároveň splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz si zavedením povinnej škôlky splnil sen, no bez ohľadu na realitu. Bez ohľadu na to, že samospráva upozorňuje, že na nárast detí v škôlkach nemá ani priestory ani zdroje a že päťročné deti vytlačia zo škôlok mladších škôlkarov. Bez ohľadu na to, že rodičia detí so zdravotným znevýhodnením upozorňujú, že bez potrebnej odbornej pomoci budú škôlky ich deti naďalej odmietať tak, ako doteraz, a že v konečnom dôsledku budú naďalej v nútenom domácom vzdelávaní. Bez ohľadu na to, že inšpekcia upozorňuje, že deťom hovoriacim po rómsky v škôlkach nikto nerozumie a že ony zas nerozumejú pokynom učiteliek, preto nemožno očakávať, že v škôlke preklenú jazykovú bariéru. Bez ohľadu na to, že keď sa v školách deťom aktívne nepomáha preklenúť zdravotné a sociálne bariéry, tak sa žiaden zázrak s nimi neudeje. Bez ohľadu na to, že deti s rôznym znevýhodnením sú na Slovensku stále vnímané ako problém, ktorý treba odložiť bokom (alebo do zadnej lavice), a nie ako výzva, do ktorej treba vložiť pedagogické majstrovstvo aj srdce.

Koalícia si z päťročných detí urobila rukojemníkov, ktoré naženie do nepripravených škôlok s tým, že ich prítomnosť si skvalitnenie výučby časom vynúti. Takýto prístup k deťom považujem za čistú bezohľadnosť.

Bezohľadnosť koalície je zrejmá aj zo spôsobu, akým povinnú škôlku pre päťročné deti presadila – ignorujúc legislatívne pravidlá si ju v parlamente odhlasovala bez potrebnej celospoločenskej diskusie, bez riadneho pripomienkovania, bez potrebných systémových podporných opatrení, bez záruk do budúcna a vo finiši s prílepkami, ktoré so škôlkou vôbec nesúvisia.

Koalícia svojim bezohľadným vládnutím rozkladá v našej krajine demokratické princípy, čo je rovnako zhubné, ako extrémizmus, proti ktorému chcela pôvodne bojovať. Za tento koaličný návrh zákona som preto v parlamente nehlasovala, podobne ako nehlasujem za návrhy otvorených extrémistov.
Svoje dôvody som vysvetlila v parlamentnej rozprave.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

3 weeks ago

Zuzana Zimenová

Zavedenie povinnej škôlky pre päťročné deti prinesie viac problémov ako úžitku. Bez potrebného individuálneho prístupu učiteliek a učiteľov (ktorý podľa inšpekcie v našich školách, vrátane materských, stále chýba), bez asistentov (ktorých je stále nedostatok), bez špeciálnych, sociálnych a liečebných pedagógov (ktorí sú v našich školách stále raritou) a najmä bez potrebných kapacít a bezbariérovej úpravy bude povinná škôlka o ničom.

Podpredseda Mostu- Híd a zároveň splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz si zavedením povinnej škôlky splnil sen, no bez ohľadu na realitu. Bez ohľadu na to, že samospráva upozorňuje, že na nárast detí v škôlkach nemá ani priestory ani zdroje a že päťročné deti vytlačia zo škôlok mladších škôlkarov. Bez ohľadu na to, že rodičia detí so zdravotným znevýhodnením upozorňujú, že bez potrebnej odbornej pomoci budú škôlky ich deti naďalej odmietať tak, ako doteraz, a že v konečnom dôsledku budú naďalej v nútenom domácom vzdelávaní. Bez ohľadu na to, že inšpekcia upozorňuje, že deťom hovoriacim po rómsky v škôlkach nikto nerozumie a že ony zas nerozumejú pokynom učiteliek, preto nemožno očakávať, že v škôlke preklenú jazykovú bariéru. Bez ohľadu na to, že keď sa v školách deťom aktívne nepomáha preklenúť zdravotné a sociálne bariéry, tak sa žiaden zázrak s nimi neudeje. Bez ohľadu na to, že deti s rôznym znevýhodnením sú na Slovensku stále vnímané ako problém, ktorý treba odložiť bokom (alebo do zadnej lavice), a nie ako výzva, do ktorej treba vložiť pedagogické majstrovstvo aj srdce.

Koalícia si z päťročných detí urobila rukojemníkov, ktoré naženie do nepripravených škôlok s tým, že ich prítomnosť si skvalitnenie výučby časom vynúti. Takýto prístup k deťom považujem za čistú bezohľadnosť.

Bezohľadnosť koalície je zrejmá aj zo spôsobu, akým povinnú škôlku pre päťročné deti presadila – ignorujúc legislatívne pravidlá si ju v parlamente odhlasovala bez potrebnej celospoločenskej diskusie, bez riadneho pripomienkovania, bez potrebných systémových podporných opatrení, bez záruk do budúcna a vo finiši s prílepkami, ktoré so škôlkou vôbec nesúvisia.

Koalícia svojim bezohľadným vládnutím rozkladá v našej krajine demokratické princípy, čo je rovnako zhubné, ako extrémizmus, proti ktorému chcela pôvodne bojovať. Za tento koaličný návrh zákona som preto v parlamente nehlasovala, podobne ako nehlasujem za návrhy otvorených extrémistov.
Svoje dôvody som vysvetlila v parlamentnej rozprave.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.