Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom
a nie naopak

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, klub SaS

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Smerácke vtipkovanie o týraných ženách

Populizmus koalície

PARLAMENTNÁ ROZPRAVA KU GLOBÁLNEMU RÁMCU O MIGRÁCII

Facebook

16 hours ago

Zuzana Zimenová

DISKUSIA S ÁBELOM RAVASZOM BOLA OSTRÁ
Najprv sme sa priateľsky zvítali. Poznáme sa dlho, riešime podobné problémy v školstve. Počas debaty o povinnej škôlke však atmosféra zhustla. Dôvody, pre ktoré som tento koaličný návrh parlamente nepodporila, som v diskusii Z PRVEJ RUKY zopakovala. Nechcem nahnať deti do škôlok, kde chýbajú priestorové kapacity, skúsené učiteľky, ale aj asistenti a ďalší špecialisti, bez ktorých deti potrebnú pomoc nedostanú. Nechcem, aby sa z detí stali rukojemníci neúnosnej situácie. Nechcem, aby päťročné deti vytlačili zo škôlok mladšie deti a aby deti so zdravotným znevýhodnením museli naďalej ostávať doma len preto, že škôlky s nimi nevedia pracovať. Rada podporím komplexné riešenie, no tento návrh ním nie je. A sľubom, že „sa“ všetko zabezpečí dodatočne, už neverím. Dôkazom je neúnosná situácia v základných školách. Splnomocnenec vlády Ravasz nazval tento môj postoj politikárčením a obvinil ma z rasizmu. Podpredseda koaličnej strany, ktorá celé volebné obdobie hádzala moje konkrétne návrhy na naplnenie vzdelávacích potrieb detí do koša.
Diskusiu si môžete vypočuť v archíve RTVS www.rtvs.sk/radio/archiv/1175
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

2 days ago

Zuzana Zimenová

POVINNÁ ŠKÔLKA PRE PÄŤROČNÉ DETI
Minulý týždeň sme v parlamente vášnivo debatovali o návrhu koaličných poslancov zaviesť povinnú školskú dochádzku do materskej školy pre päťročné deti. Dôvody, pre ktoré tento návrh nepovažujem za dobré riešenie, som vysvetlila v rozprave.
Zajtra budem o povinnej škôlke diskutovať v RTVS so splnomocnencom vlády pre rómske komunity a podpredsedom koaličnej strany Most – Híd Ábelom Ravaszom v relácii Z PRVEJ RUKY.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

5 days ago

Zuzana Zimenová

LAŠŠÁKOVEJ DAR K MEDZINÁRODNÉMU DŇU PROTI HOMOFÓBII

V dnešný deň si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Termín 17. 5 nie je náhodný, pripomína § 175 bývalého nemeckého trestného zákonníka. Ten kriminalizoval homosexualitu a v období nacistického Nemecka bol sprísnený a viedol k systematickej likvidácii homosexuálov v koncentračných táboroch, kde boli označovaní symbolom ružového trojuholníka.

Na porušovanie práv ľudí z LGBTI komunity na Slovensku v súčasnosti upozorňuje Verejná ochrankyňa práv, o šikanovaní LGBTI žiakov hovorí hlavná školská inšpektorka. Starší výskum Agentúry EÚ pre základné práva zistil, že 86% LGBTI ľudí na Slovensku zažilo negatívne komentáre alebo šikanovanie v škole pre ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Takmer 59% respondentov a respondentiek novšieho prieskumu od Iniciatíva Inakosť potvrdilo, že boli terčom vyhrážok či nadávok preto, že sú LGBTI.

A takto by sme mohli pokračovať. V krajine, kde vládni politici nevedia dlhodobo zabezpečiť zakladné práva LGBTI ľuďom zo strany štátu, situáciu zachraňujú aspoň mimovládne organizácie. Robia to dlhodobo a robia to dobre. Je teda absolútne na hanbu, že medzi 155 projektmi, ktorým ministerka Laššáková odklepla grant nie je zrazu ani jeden na podporu LGBTI komunít.
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.