Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom
a nie naopak

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, klub SaS

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Smerácki Jánošíkovia v parlamente

Zuzana Zimenová k sociálnym balíčkom koalície

Smerácke vtipkovanie o týraných ženách

Facebook

11 hours ago

Zuzana Zimenová

Zuzana Zimenová's cover photo ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

2 days ago

Zuzana Zimenová

Myslím na všetky rodiny, ktoré stratili pri tragickej nehode pri Nitre svojich blízkych. Myslím na Natáliu, Alexa, Denisu, Veroniku, Martina, Marianu, Adrianu, Dušana, Eriku, Alenu, Ladislava a Barboru, ktorých život predčasne vyhasol. Je mi to veľmi ľúto. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

2 days ago

Zuzana Zimenová

Poslankyňa zo SNS Eva Antošová sa na septembrovej schôdzi parlamentu pohoršovala nad tým, že kotlebovci zneužívajú interrupcie na „vytĺkanie politického kapitálu“. O dva dni na to tá istá Eva Antošová predložila spolu s ďalšími dvomi kolegyňami zo SNS do parlamentu vlastný návrh, týkajúci sa interrupcií. Ide o rovnako nechutný predvolebný marketing, ktorý v septembri kritizovala. Navyše sa v ňom navrhuje opatrenie, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie plodu. Národniari spoločne s niektorými poslancami zo Smeru-SD však upozornenia lekárov ignorujú a návrh naďalej presadzujú. Hlasovať o ňom budeme na najbližšej schôdzi parlamentu koncom novembra.

Poďme tú hlúposť zastaviť kým je čas, tu je hromadná pripomienka, pod ktorú sa môžete podpísať. Čím viac nás bude, tým hlasnejšia bude kritika verejnosti a tým väčší bude tlak na poslankyne zo SNS, aby zákon z rokovania parlamentu stiahli.Výbor NR SR pre zdravotníctvo dnes rozhodoval o tom, či odporučí NR SR schváliť úpravy zákonov, ktorými chcú poslankyne SNS obmedzovať reprodukčné práva.

Spolu s Možnosť voľby a ASPEKTt sme poslali výboru naše stanovisko: moznostvolby.sk/vybor-nr-sr-pre-zdravotnictvo/.

Výbor neprijal žiadne stanovisko. Zákonu nedali ani zelenú, ani červenú. My však #NebudemeTicho a pokračujeme.
Nebuďte ticho s nami a pridajte svoj hlas pod hromadnú pripomienku: www.changenet.sk/?section=kampane&x=1070518.

A už o týždeň sa vidíme na Námestí slobody Nebudeme ticho! Pochod za rešpektovanie reprodukčných práv
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

3 days ago

Zuzana Zimenová

S Luciou som sa spriatelia v Národnej rade SR, keď som sa pridala do poslaneckého klubu SaS. Rýchlo sme zistili, že máme veľa spoločného v pracovných témach aj v osobných životoch. Lucia Ďuriš Nicholsonová je pracovitá, húževnatá a priama žena, ktorá veci zbytočne neprikášľuje, ale rieši. Kým bola v slovenskom parlamente, predkladali sme niektoré návrhy na zlepšenie života chudobných detí spoločne. Vo voľbách do Európskeho parlamentu som jej dala svoj hlas. Som hrdá na to, aká to bola skvelá voľba. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.