Chránim najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Týždeň Zuzany Zimenovej 4.12.-10.12.2017

Klub komunálnej politiky Košice

PENIAZE NA REFORMU VZDELÁVANIA

Facebook

Tento týždeň bude parlament rozhodovať o návrhu, ktorý som predložila spolu s kolegyňou Simonou Petrik. Návrhom chceme priniesť alternatívu k výchove a starostlivosti o deti v klasických materských školách - zavedením možnosti vytvárania tzv. detských skupín. O tom, ako môže detská skupina vyzerať a čím sa líši od škôlky, ako ju poznáme, si môžete pozrieť v tejto reportáži. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Pozrite su súhrnné video z tohto týždňa.

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Včera som pre poslucháčov rádia Regina Východ a Regina Západ v relácii Klub komunálnej politiky rozprávala o prípade kauzy elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy v Sečovciach. Zdôraznila som, že okrem vyradenia tohto pracoviska zo siete škôl je nevyhnutné prešetriť komu tiekli peniaze z nehorázne vysokého nájomného, do ktorého škola investovala na úkor kvality vzdelávania žiakov z neďalekej rómskej osady. Riaditeľka školy a prenajímateľka predražených pozemkov sa pre rádio Regina vyjadriť odmietli a napriek prísľubu tak neurobila ani ministerka školstva Martina Lubyová. Nielen jej, ale aj ďalších kompetentných sa budem naďalej pýtať na to, ako prípad a môj podnet vo veci prešetria. Záznam relácie si môžete vypočuť tu:
youtu.be/-dq9WYr43Kk

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

PENIAZE NA REFORMU VZDELÁVANIA
V parlamente začala rozprava o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018. Na záver úvodnej reči minister financií Kažimír povedal, že očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu bez emócií. Presne v tomto duchu som vystúpila v rozprave a predložila pozmeňujúci návrh na vytvorenie viazanej rezervy na reformu vzdelávania. Z tejto rezervy by mohla vláda finančne pokryť napríklad nároky škôl na asistentov učiteľa a ďalšie opatrenia, ktoré skvalitnia výučbu v našich školách. Týmto návrhom chcem zároveň znížiť objem peňazí na vládnej kreditke, ktorú si každoročne vytvára v podobe zbytočne nafúknutých rezerv na všetko možné. Kreditkou volám tieto rezervy preto, lebo vláda ich nikdy neminie celé na stanovaný účel, a to, čo jej ostane, rozdáva potom podľa vlastného uváženia, často aj na nezmysly. Ak by namiesto toho dala rovno 50 miliónov na reformu vzdelávania, nemohla by sa ministerka Lubyová viac vyhovárať, že jej na realizáciu opatrení v Učiacom sa Slovensku chýbajú peniaze.

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Nové informácie o kauze elokovaného pracoviska v Sečovciach odzneli včera v RTVS. Prípad sľúbil prešetriť úrad Košického samosprávneho kraja.

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.