Vzdelávanie treba prispôsobiť deťom
a nie naopak

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, klub SaS

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Smerácke vtipkovanie o týraných ženách

Populizmus koalície

PARLAMENTNÁ ROZPRAVA KU GLOBÁLNEMU RÁMCU O MIGRÁCII

Facebook

5 days ago

Zuzana Zimenová

„Zišli sme sa tu v zložení, ktoré dokáže jasne pomenovať všetky oblasti, v ktorých štát zlyháva,“ povedal včera Ondrej Gallo na prvom stretnutí komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti. Úlohou komisie, ktorá bola na môj podnet zriadená pri ľudskoprávnom výbore NR SR, je ponúkať poslancom parlamentu odporúčania na riešenie množstva problémov, s ktorými na Slovensku zápasia ľudia s rôznym znevýhodnením. Ďakujem, že pozvanie do komisie prijali ľudia s vysokou odbornosťou, zanietením a empatiou Verejná ochrankyňa práv, komisárka Zuzana Stavrovská z Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Jana Macharová-Lowinski z Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Vlado Rafael z eduRoma, Zuzana Čačová z Nadácia otvorenej spoločnosti, Vlasta Klbiková z Klubu autistických rodičov, Martina Petijova zo SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Peter Dráľ z Nového školstva, Andrej Kuruc z Iniciatíva Inakosť, Michal Páleník z Inštitút zamestnanosti, Mirka Hapalova z To dá rozum a Maroš Matiaško. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

1 week ago

Zuzana Zimenová

MICHAEL HANKE o fotografiách, s ktorými získal druhé miesto na World Press Photo:
"Pre mňa sú emócie zásadné. Keď sa pozriem na fotku, chcem, aby z nej emócie na ľudí vyhŕkli. Ale nie prvoplánovo, musí to byť autentické. Ďalšia z mojich zásad je prirodzenosť. Mám pocit, že ak by som nejakú situáciu naaranžoval, podvádzal by som. A to ja nechcem. Dlho som rozmýšľal, ako tú sériu nazvem a nakoniec som zvolil názov NIKDY HO NEVIDELI PLAKAŤ. On je totiž veľký bojovník, presne ho to vystihuje. Jedna z fortiek, kde sa priťahuje na vozíčku na kruhoch, má symbolický podtext. Keď vznikla, boli v telocvični aj zdraví športovci. A ZDENĚK ŠAFRÁNEK bol vlastne nad nimi. Dá sa v tom čítať, že človek môže napriek hendikepu dokázať nakoniec viac, ako zdraví ľudia."
magazin.aktualne.cz/foto/michael-hanke-never-saw-him-cry/r~10cbb846348311e98b0cac1f6b220ee8/
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.