Chránim najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona Zuzany Zimenovej o detských skupinách

Týždeň Zuzany Zimenovej 11.12.-17.12.2017

Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona Zuzany Zimenovej o osobných asistentoch

Facebook

PODPORTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU
Muž sa jej vyhrážal, že ju vyhodí z okna – príbeh týranej ženy zverejnil Denník N dva dni pred Vianocami. Takýchto príbehov sú na Slovensku tisíce. Až 40 z nich skončilo len od roku 2010 tragicky – zabitím ženy rukou jej partnera.
Napriek tomu nie je naša spoločnosť ochotná o tomto probléme otvorene diskutovať, ani hľadať riešenia v prospech obetí. Medzi ľuďmi stále kolujú zľudovelé príslovia typu „keď zbiješ ženu, akoby si roľu pooral“, ktoré sa mnohým zdajú vtipné. A keď príde šanca začať racionálne diskutovať o násilí páchanom na ženách, zatieni ju hon na čarodejnice v podobe útokov proti Istanbulskému dohovoru.
Táto zadubenosť Slovensku nesvedčí, preto to chceme skúsiť inak. V snahe nemárniť čas a urobiť aspoň niečo, navrhujeme vložiť do pripravovanej novely trestného zákona štyri body, ktorými chceme posilniť ochranu obetí násilia páchanom na ženách, domácim násilím a sexuálnym násilím.
V hromadnej pripomienke navrhujeme: 1. aby boli obete niektorých násilných trestných činov v záujme ich bezpečnosti automaticky a bezodkladne informované o prepustení obvineného alebo odsúdeného na slobodu alebo o jeho úteku, 2. aby sa rozšírili možnosti na zabezpečenie právnej pomoci obetiam aj v prípade, že si obeť neuplatňuje náhradu škody, 3. aby sa zaviedla neprípustnosť dôkazov, ktoré bezdôvodne spochybňujú dôveryhodnosť obete, 4. aby sa predĺžila premlčacia doba pri trestnom čine nezákonných sterilizácií.
Tieto body korešpondujú s niektorými navrhovanými opatreniami
v Istanbulskom dohovore. Ak si aj vy myslíte, že môžu ženám na Slovensku pomôcť, podporte prosím hromadnú pripomienku najneskôr v priebehu pondelka tu: www.changenet.sk/?section=kampane&x=945600 .
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

NAIVNÉ REFORMNÉ PREDSTAVY MINISTERKY LUBYOVEJ
Výsledky našich detí v testovaniach sa zlepšia len vtedy, keď sa im bude priamo na vyučovaní viac pomáhať. Na to treba školy dobre pripraviť – rozviazať učiteľom ruky, aby sa nebáli inovácií; ponúknuť im metodickú podporu, aby vedeli ako na to; zaplatiť im hodiny navyše, aby boli motivovaní; spestriť ponuku učebníc a učebných materiálov, aby mali z čoho učiť; podporovať skupinové vyučovanie, aby mohli pristupovať k žiakom diferencovane; doplniť učiteľské tímy o potrebný počet asistentov učiteľa, špeciálnych a sociálnych pedagógov, školských psychológov a pomocných vychovávateľov, aby v tom učitelia neboli sami.
Deti z chudobných pomerov, ktoré doma nemajú ani vlastný kút na učenie sa, ani nikoho, kto by im pomohol s domácimi úlohami, dopadnú obvykle vo všetkých testovaniach najhoršie. Potvrdili to aj najnovšie výsledky Testovania 5. A aký je recept ministerky Lubyovej na nápravu nášho nefunkčného školského systému, ktorý toto dopustí? Posilniť popoludňajšie krúžkové činnosti v školských kluboch! A ešte to nazýva „reformou“. To myslíte vážne, pani ministerka?

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Naše deti potrebujú zanietených a dobre pripravených učiteľov, ochotných pristupovať k svojim žiakom s rešpektom a úprimnou snahou rozvinúť ich potenciál. Viac peňazí by zapálených učiteľov určite potešilo, ale keď sa ich pýtam, čo im pri práci najviac chýba, odpovedajú, že pomoc špecialistov a rôznorodé metodické a učebné materiáy, vďaka ktorým by mohli posilniť individuálny prístup k žiakom. V triedach stúpa počet detí s rôznymi zdravotnými diagnózami, ťažkosťami s čítaním, počítaním, komunikáciou, pamäťou, sústredením, hyperaktivitou...dnešné deti sú tiež zvedavejšie ako kedysi, sebavedomejšie a samostatnejšie. Vyučovanie v školách treba tomu všetkému prispôsobiť a len vtedy môžeme hovoriť o skutočnej reforme.
V nových opatreniach SaS www.sas.sk/skolstvo-podla-sas/6862 nevidím žiadne riešenia týchto problémov, žiadne záruky, že sa naplnia reálne potreby žiakov a učiteľov. Ide o technokratické riešenia, ktoré možno zjednodušia systém, ale nový život do škôl nevlejú. Je to škoda, pretože to je pre budúcnosť Slovenska kľúčové. Ale v jednom s Branim Grőhlingom súhlasím, o reforme viac netreba písať stostranové vízie, podstata dá sa ozrejmiť aj v krátkom videu.
Mne osobne sa veľmi páči napríklad video z dielne ministerstva školstva v kanadskej provincii Alberta, ktorá má 4 milióny obyvateľov, teda približne toľko ako Slovensko. Minister školstva Thomas A. Lukaszuk to v ňom dal jednoducho a zrozumiteľne: „Vláda potrebuje podporiť inkluzívnu atmosféru v školách, atmosféru začlenenia všetkých detí a umožniť každému jednému získať dôveru v to, že bez ohľadu na okolnosti, ktoré sa na jeho ceste k dospelosti vyskytnú, bude mať príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Keď vidíme, ako žiaci vychádzajú zo školy a stávajú sa dobrými, empatickými, aktívnymi občanmi vo svojej komunite, čo viac si môžeme želať? Dnes nemôžeme predpovedať, ako bude naša provincia vyzerať o 20 rokov. Ale môžem vás uistiť o jednej veci – naše deti budú pripravené Albertu milovať a rozvíjať, nech bude akákoľvek.“

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

18. ROČNÍK DOBROČINNÉHO PLESU V OPERE podporil inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Bolo pre mňa cťou ocitnúť sa medzi čestnými hosťami, ktorí inklúziu na Slovensku dlhodobo presadzujú. Na fotkách je len časť z nás - Lenka Antalova Plavuchova a Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska, Elena G. Kriglerova z CVEKu a Zuzana Čačová a Jan Orlovsky z OSF. Spolu s nami si ples užili aj Peter Dráľ z Nového školstva, Mariana Kováčová z Centra Slniečko a Terka Drdulová zo Slovenskej spoločnosti pre spina bifida. Všetky tieto organizácie sú členmi Koalície pre deti, ktorá sa zaviazala vytvoriť z vyzbieraných finančných darov podporný program pre školy, ktoré majú srdce a odvahu prijímať medzi svojich žiakov aj deti s postihnutím. Na plese ma sprevádzal môj syn Roman 🙂 ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

SOM PRESVEDČENÁ, že v základných školách by mali dostať všetky deti pri učení sa potrebnú podporu a v prípade potreby aj pomoc odborníkov. Ak by mali učitelia po svojom boku dobre pripravených asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a ďalších špecialistov, mohli by bez problémov vzdelávať aj deti so zdravotným znevýhodnením. Spoločné vzdelávanie detí s rôznym potenciálom je prospešné pre všetkých – deti sa od malička učia, že svet nie je čierno-biely ale farebný, že málokto dokáže všetko, ale každý v niečom vyniká, a že najviac sa im darí vtedy, keď spolupracujú a navzájom si pomáhajú. To je tá najlepšia škola do života a najlepší vklad pre budúcnosť našej krajiny.
Tohtoročný Ples v opere mal takéto charitatívne poslanie a viacerí z nás, ktorí sa na Slovensku dlhodobo usilujeme rozvíjať inkluzívne vzdelávanie, boli naň pozvaní ako čestní hostia. Bolo pre mňa naozaj cťou toto pozvanie prijať, pretože ho vnímam ako záväzok vytrvať v úsilí a zabezpečiť všetkým deťom v školách potrebnú podporu.

----------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.