Chránim najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Týždeň Zuzany Zimenovej 13.11.-19.11.2017

Kto zarába na rómskych žiakoch

Týždeň Zuzany Zimenovej 6. - 12.11.2017

Facebook

Ukrajina čelí vojenskej agresii zo strany Putinovho Ruska. Pobyty ukrajinských detí postihnutých vojnou nie sú na Slovensku bežnými výletmi, na aké chodia ich rovesníci. Majú najmä terapeutický význam. V predvečer 17. novembra navštívila skupina 40 takýchto detí slovenský parlament, len deň po tom, čo predseda NR SR Danko servilne rečnil v ruskej Štátnej dume. A zistili sme, že na dofinancovanie ich pobytu chýba ešte 2 780 eur. Na podnet opozičného kolegu Ondreja Dostála sme zozbierali hneď na druhý deň na spomienke na November 89 sumu 280 eur. So zvyškom môžete pomôcť aj vy.
www.ludialudom.sk/vyzvy/4946
... ViacMenej

Zbierka na pomoc ukrajinským deťom

november 21, 2017, 10:00am - november 30, 2017, 6:00am

Ukrajina čelí vojenskej agresii zo strany Putinovho Ruska. Pobyty ukrajinských detí postihnutých vojnou (deti z vojnovej zóny, z rodín presídlencov, vojakov i vojnové siroty) na Slovensku nie...

Zobraz na Facebooku

20. november je svetovým dňom detí, ktorý upozorňuje na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989, ktorý bol doposiaľ ratifikovaný 195 krajinami sveta. Dohovor priznáva každému dieťaťu práva v plnom rozsahu – vrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv. Slovensko je signatárom dohovoru, čo nás všetkých zaväzuje k tomu, aby sme brali deti viac vážne, viac im načúvali, viac sa o ne starali, viac napĺňali ich potreby – doma, v školách, všade. Vráti sa nám to o pár rokov, keď z nich vďaka tomu vyrastú vzdelaní, sebavedomí a empatickí dospelí, ktorí pohnú našu krajinu dopredu. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

Pozrite si súhrnné video z tohto týždňa.
---------------------------------------
www.ZIMENOVA.sk
Youtube bit.ly/subscribeZZ
Instagram bit.ly/ig_zz
Blog na dennikn bit.ly/blog_zz
Twitter bit.ly/tw_zz
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.