Chránim najlepší záujem dieťaťa

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

 

MODERNÁ VZDELÁVACIA POLITIKA

Na Slovensku bráni potrebným zmenám vo vzdelávaní najmä skostnatená vzdelávacia politika, ktorá brzdí rozvoj inovácií vo vzdelávaní a nereaguje dostatočne na potreby ľudí.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k vzdelávacej politike.

Čítať viac

VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Na Slovensku nie sú služby starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve dostatočne rozvinuté.


PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k starostlivosti, výchove a vzdelávaní v ranom detstve.

Čítať viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Na Slovensku prechádza povinné vzdelávanie vážnou krízou z viacerých dôvodov a reformným pokusom v oblasti povinného vzdelávania chýba jasná vízia. Školy nemajú možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov.

PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k povinnému vzdelávaniu.

Čítať viac

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Celoživotné vzdelávanie je cestou nielen k dobrému zamestnaniu a ekonomickej nezávislosti, ale aj k naplneniu osobných cieľov a k sebarealizácii.PONÚKAM RIEŠENIA

Prečítajte si výber ponúkaných riešení k celoživotnému vzdelávaniu.

Čítať viac

YouTube

Diskusia s bývalým ministrom školstva Jurajom Draxlerom.

Podpora inklúzie v školách je dôležitá!

Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona Zuzany Zimenovej o detských skupinách

Facebook

9 hours ago

Zuzana Zimenová

KEĎ UŽ NEJDE O POLITIKU ALE O „ČISTÚ“ NEKOMPETENTNOSŤ
V súčasnosti sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nemôžu započítavať hodiny, počas ktorých je dieťa so zdravotným postihnutím v škole. Osobní asistenti môžu deťom pomáhať doma, môžu s nimi ísť do kina či nákupného centra, ale nemôžu byť s nimi v škôlke, ani v základnej či strednej škole. Nezmysel? Samozrejme! Nezmysel, ktorý spôsobuje deťom, rodičom, aj učiteľom obrovské problémy.
O riešenie sa márne pokúšam už vyše roka, moje návrhy v parlamente však hádže táto koalícia pravidelne do koša – ako všetky opozičné návrhy. Dnes sa však ukázalo, že nie všetko je politika. Niekedy (ako často?!) ide vo vláde o čistú hlúposť – v tomto prípade ministra Jána Richtera. O umožnenie vstupu osobných asistentov na pôdu škôl ho najnovšie žiadalo aj ministerstvo školstva www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/108/. Minister Richter dnes odmietol aj tejto žiadosti vyhovieť.
Niežeby akurát toto mal byť dôvod na odvolanie Jána Richtera z ministerského kresla, ale rozhodne ide o ďalšiu exemplárnu ukážku jeho nekompetentnosti...spomeňme si na kauzu Čistý deň... a to sa s ministrom Richterom počíta aj v "novej" vláde??
... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

5 days ago

Zuzana Zimenová

Tak zase je všetko inak. Inak ako včera, ako dnes ráno, na obed, či popoludní. Koalícia sa cíti na to, aby pokračovala ďalej...v niečom je však tento chaos užitočný – obnažuje charakter až na kosť. ... ViacMenej

Zobraz na Facebooku

V oblasti vzdelávania sa pohybujem už vyše desať rokov ako analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Pôvodným povolaním som učiteľka, niekoľko rokov som učila na základnej škole, kde som pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Pracovala som v skvelom tíme pedagógov, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvorili pre školu osobitý vzdelávací program ešte predtým, ako sa z toho stala pre školy zákonom daná povinnosť.

Hoci už dlhší čas neučím, stále som v živom kontakte nielen s učiteľmi, ale aj s rodičmi školákov a v rámci mojej práce sa usilujem o prehĺbenie ich vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Záleží mi na premene škôl na prostredie, kde sa ponúka kvalitná vzdelávacia služba, kde sa učitelia, rodičia i žiaci cítia dobre a bezpečne a kde sa oveľa viac hľadí na potreby detí a viac sa im pomáha pri učení.

O naplnenie tejto vízie sa dlhodobo snažím prostredníctvom mojej práce – som autorkou viacerých koncepčných návrhov na zmeny v školstve, pracovala som aj ako konzultantka a poradkyňa na ministerstve školstva, v Národnej rade SR i v rámci poradných orgánov vlády.

Táto práca ma okrem iného naučila, že bez jasnej odbornej vízie, silnej politickej podpory a širokého spoločenského konsenzu sa potrebné zmeny vo vzdelávaní nikdy nepodarí zrealizovať.